11 december 2010

Invigning till sommaren 2012


Nr 6, 7 och 8 är själva kallbadhuset med bastu, relax, dusch och herr- och dambad. Vid nr 9 kan en restaurang ligga och 10 uteservering.

Det femte förslaget som nu presenterats för ett nytt Kallis, ser ut att bli verklighet. Nu börjar projekteringen av hela området inklusive kallbadhuset. Arkitekten har lyssnat på våra invändningar och konstruktiva idéer. Det nya förslaget bygger på det gamla badets stomme och det är något som föreningen gillar.

Medlemmar ur styrelsen ska nu få delta i projektgruppen för Kallis - en grupp som leds av Kärnfastigheter. Projekteringen beräknas pågå till maj. Sedan kommer en period med anbudsförfarande och bygget kan starta i september. Går allt enligt planerna kan området vara klart i maj/juni 2012.
Mer information senare!

05 december 2010

Inget årskort!

Det kommer inte att säljas några årskort på Kallis för 2011 av förklarliga skäl. På föreningens förslag kommer det att istället finnas månadskort för 100 kr/mån.

03 december 2010

Öppet på nyårsdagen!


Målningen från Kallis är gjord av konstnären och kallisbadaren Peter Åström. Tavlan fanns med på höstens utställning med helsingborgskonstnärer på Dunkers kulturhus. Lås oss gotta oss i en mycket fin bild från sommaren!

Julen ser ut som vanligt när det gäller öppettiderna. Det betyder att det traditionellt är öppet på julafton mellan kl. 10 och 14. Som vanligt är det också stängt på juldagen och annandagen.

Under nyårsafton hålls Kallis stängt som det brukar, men här kommer en trevlig nyhet. Man kommer att kunna ta ett nyårsdopp på nyårsdagen 2011. Då hålls Kallis öppet mellan kl 10 och 14.

Ännu inget klart!

Ännu finns inget besked om hur nya Kallis ska komma att se ut. Det är inte heller helt klart när Kallis ska rivas, men 1 juni 2011 är ett datum som nämnts. Delar av Kallis kan komma att rivas dessförinnan.

Glädjande är att Kallis kommer hållas öppet fram till de sista dagarna före rivning!

Styrelsen har fått med en representant i den projektgrupp som ska arbeta med projekteringen av det nya Kallis. Det är Kärnfastigheter som leder projektet.