14 juni 2009

Bra badvatten vid Kallis

Badvattnet vid Kallis har efter provtagning visat sig vara tjänligt som det heter på fackspråk. "Tjänligt" är den bästa bedömningen ett bad kan få. Det betyder att det är låga bakteriehalter i vattnet och att det går utmärkt att bada.

Vattenproverna togs 1 juni av miljökontoret i Helsingborg. Det finns 13 officiella bad i Helsingborg från Utvälinge/Sandön i norr till Rydebäck/Fortuna i söder. Prover på vattenkvaliteten tas under sommarhalvåret.

Badvattnets kvalitet avgörs framförallt av hur mycket och vilka bakterier som finns i det. Dålig vattenkvalitet uppstår ofta efter kraftiga regn. Förorenat vatten kan också föras till badplatsen vid vissa vindar och strömriktningar.

Men som sagt, vid Kallis är vattnet OK för närvarande.

Vill du veta mer detaljer gå in på http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se. Där kan du också se resultatet från mätningarna som gjorts vid Järnvägsmännens, Fria Bad och Pålsjöbadet.

04 juni 2009

Öppet på nationaldagen


Kallis är öppet 6 juni trots vad som sagts tidigare. Mona, som sköter den nya cafeterian på Kallis håller öppet för alla hungriga och kaffetörstiga gäster. Härlig glass i strut finns och goda pajer!

Det går också bra att gå in och sola både på familjebadet och på herr- och damavdelningarna.

Bastun kommer inte att hålla öppet under helgdagen.