21 februari 2012

Stora fönster!

Redan nu ser man hur annorlunda det nya kallbadhuset blir mot det gamla. Se bara på de stora fönsterpartierna.
Här ses badhuset från söder. Grävskopan jobbar med handikappbadet. 

Här är restauranghuset - även det med jättestora fönster.

10 februari 2012

Fortskrider!

 För den som inte kan se framåtskridandet av bygget vid Kallis med egna ögon, kommer här några bilder från  gårdagen. Bilden ovan visar läget vid restaurangbyggnaden. Nedan själva Kallis, bastubadet! I förgrunden syns delar den nya äventyrsgolfbanan.

 Nedan: Här pågår bygget av rampen vid handikappbadet strax söder om Kallis-badet.