14 november 2009

Kall pool i vinter


Det blir ingen uppvärmning av Kallis-poolen i vinter.

Avsvalningsbassängen, som den heter officiellt, ska vara med i besparingen av energi. Kärnfastigheter, som är s.k. lokalförvaltare av Kallis har fått i uppdrag av Skol- och fritidsförvaltningen att se till att energianvändningen i stadens lokaler ska minska med 10 % nästa år jämfört med 2004 års nivå.

Man har nu sett över energiåtgången på Kallis och bl.a. kommit fram till att poolen inte kan värmas upp utan får vara en kallvattenbassäng.