28 mars 2012

Invigning 1 juni!

Nu börjar man verkligen se hur badanläggningen kommer att se ut! Snart kommer planket upp och då blir det ingen insyn minsann! Det är Kärnfastigheter som äger både byggnaderna, allt innnanför staketen och infartsvägarna.Skol- och fritidsförvaltningen hyr sen badanläggningen av Kärnfastigheter och kommer alltså att driva själva badet.    

Som vi tidigare har berättat är bygget försenat. Det skulle ha varit klart till påsk, men bland annat på grund av vindar, högt vattenstånd och kyla blir det invigning först 1 juni. Taklagsfesten hålls i alla fall i april och slutbesiktningen kommer att ske 24 maj.     Första juni blir det alltså invigning och då ska både badanläggningen, restaurangen och golfbanan vara färdiga. På bilden ovan ses handikappbadet växa fram söder om själva Kallisbadet!

07 mars 2012

Dagens bildskörd!

Så här ser Kallis ut i nuläget. Börjar likna en byggnad! I fronten syns bygget av handikappbadet som ju ska ligga söder om badhuset.