25 juni 2010

Gärna nytt men bra


Idag, lördag 25 juni, fick Kallisbadarna Intresseförening chansen att i en insändare i HD framföra sina synpunter om planerna på ett nytt Kallis.

Så här skriver vi:

"I Kallisbadarnas intresseförening kämpar vi för att få ett så bra Kallis som möjligt. Det betyder absolut inte att behålla det som är. Kallis är fult, nedslitet och för stort, men det har en hel del värden som är värda att slåss för. Att vara nakenbadare på Kallis idag betyder avskildhet, som är en trygghetsfaktor . Här finns lä från de många gånger kalla vindarna, det finns härliga ytor för solbad och bastu med möjlighet till vinterbad. Här är det enkelhet som gäller, inte flärd och lyx och det finns en samlingspunkt genom cafeterian. Det är det här som badarna värnar om, inte byggnaden i sig.

På en brygga rakt ut i i vattnet är det betydligt svårare att få lä, skydd mot insyn och tillräcklig plats för att kunna sola. Men vi är lovade en fortsatt dialog. Förhoppningsvis tar de, som planerar, vara på de värden som Kallis har idag och också de erfarenheter och den kunskap som vi har när det gäller kallbadhus.
Elisabeth Ohlén
sekr i Kallisbadarnas Intresseförening"

Presskonferens om det nya Kallis

Det moderata kommunalrådet Peter Danielsson presenterade förslaget till ett nytt Kallis-område på en presskonferens onsdagen den 23 juni. Det blev därmed ett politiskt utspel.


-Alla tre badhusen, Rååbaden, Kallis och Pålsjöbadet i Helsingborg ska få finnas kvar. Men vi ska värna om kopplingen mellan staden och vattnet och det ska inte finnas stora plank vid stranden som stör öppenheten. Det ska vara öppet, tillgängligt och enkelt, sa han.

-Det finns inga förutsättningar för att bevara Kallis som det är idag. Det är slitet och kan inte renoveras, sa han vidare. Vi bygger framtiden för Kallis med bastu och brygga ut i havet istället.


Planen för Kallis-området presenterades i Helsingborg Dagblad dagen efter.

Kallisbadarnas Intresseförening var också på plats på presskonferensen, men våra synpunkter kom inte fram på ett bra sätt i tidningen. Det såg istället ut som om vi vill ha ett bad enbart för vår lilla förening. Den som följt föreningens arbete förstår säkert att uttalandet i HD om att Kallis tas ifrån oss, var ett citat taget ur sitt sammanhang. Vi försökte istället tydligt tala om att vi är oroliga för att inte få lä och solplatser på bryggan. Ordnas inte det, blir det ju faktiskt ett helt annat bad. Det blir bara en bastu med badmöjligheter och inte ett Kallis. Dessutom är vi oroliga för att det ska mycket dyrare att komma in på badet.

Peter Danielssons uttalande om att man inte kan bygga ett bad för en liten förening och att det måste byggas ett bad för alla helsingborgare, håller vi givetvis med om. Men till Danielsson vill vi säga, att man inte ska tala förringande om små föreningar. Kallisbadarnas Intresseförening lyckades skapa en mycket stark opinion bland helsingborgarna mot det stora Spat och hotellet på Gröningen. Så blev det heller inget av med de planerna. Bra exempel på vad en liten förening kan åstadkomma.

Vi jobbar i alla fall oförtrutet vidare med att värna om de kvaliteter som Kallis har för att få de tillgodosedda i det nya Kallis.

Under presskonferensen, sa stadsträdgårdsmästare Ole Andersson, att det som presenterades bara var en skiss. Det finns fortfarande möjlighet att påverka och känna sig delaktig i utvecklingen, sa han.

Vi fick också en pratstund med den danske arkitekten Jeppe Aasgaard Andersen, som gjort skissen. Vi kunde då ivrigt och tydligt framföra våra åsikter.


Föreningens ordförande Hasse Nilsson, t.h. i samspråk med den danske arkitekten.

Överraskning!


Vi blev mycket överraskade i tisdags, tisdagen den 22 juni, då styrelsen fick information av Ole Andersson och Konrad Ek på Stadsbyggnadskontoret om hur det nya Kallis-området är tänkt att se ut. Det var något helt annat än det som presenterades i höstas och som vi kommenterade i Helsingborgs Dagblad som något mycket positivt. Det nya förslaget är också ritat av den danske arkitekten Jeppe Aagaard Andersen. Det skiljer sig enormt mycket från det första förslaget.

Planerarna har helt släppt tanken på ett landbaserat kallbadhus. Istället bygger man bastu där bastun ligger idag. Utanför bygger man en 25 meter lång brygga för nakenbadarna - rakt ut i havet. Bryggan är för vardera herr- och damavdelning 4 meter bred. Den yttersta delen är 5 meter bred. Avdelningarna skiljs åt med ett 2 meter högt plank. Bastudelen är ökad med 2 meter på bredden jämfört med nuvarande bastu.

Kolla på 7:an på ritningen - det är bastun. Utanför syns bryggan. Där siffran 12 står är idag damernas nakenbad. I det nya ska det här vara plats för allmänheten. Siffra 4 visar restaurangen.

Utmed stranden byggs ett trädäck som vid Järnvägsmännen och en restaurang i anslutning till Kallis-badet. Varför restaurangen ska ligga där och inte ett kallbadhus, är för att restaurangen ska ha vid utsikt över Sundet.

Familjebadet med gräsmatta och småpooler tas bort helt och ersätts av en lekdel i anslutning till trädäcket.

Det här är ett sätt att öppna stranden för alla helsingborgare, menar stadsträdgårdsmästare och projektledare Ole Andersson. Man kan jämföra det nya badet med Båstads nya kallbadhus, säger han.

Vi ombeds se det hela i ett större sammanhang och den här planen är enligt Andersson ekonomiskt realistisk.

I styrelsen var vi överens om att vi vill ha kvar en bit på stranden för att få skydd för vindarna och ha kvar värdefulla ytor för solbad. Vi tryckte starkt på detta. Men Andersson och Ek anser att nakenbadarna får en en bra plats med bastu och brygga ut i havet. Något egen cafeteria är det inte heller tal om inom badanläggningen.

I diskussion under tisdagsmötet lyssnade Andersson och Ek på våra synpunkter. De ska nu se hur man kan göra zoner för solare på bryggan och också se hur vindskydd och insynsskydd kan sättas upp. Vi blev lovade ett nytt möte i mitten av augusti.

Planerarna från stadsbyggnadskontoret var angelägna om att påpeka att detta inte är det slutgiltiga förslaget. Det kan vara framjobbat i september. Sen vidtar projekteringsarbete i fem/sex månader. Därefter blir det ett anbudsförfarande och efter att en entreprenör antagits, kan rivning och bygge sättas igång. Men eftersom Pålsjöbadet också ska byggas om, kommer en koordinering ske så att åtminstone ett av baden har öppet nästa sommar. Om det blir Kallis, startar inte själva bygget förrän 2012.

10 juni 2010

Nu blir det ett nytt Kallis!

Kommunfullmäktige i Helsingborg har nu tagit beslut om att bygga ett nytt Kallis nästa år. 25 miljoner kronor finns avsatta i budgeten för 2011. Ett nytt Kallis har debatteras hett i många, många år men nu finns det ett beslut på riktigt!

Styrelsen återkommer med kallelse till medlemsmöte så snart det finns information. Protokollet från kommunfullmäktigemötet igår 9 juni, är inte officiellt förrän efter 23 juni. Styrelsen ska dessutom informeras närmare av stadsbyggnadsförvaltningen om utformningen av det nya Kallis. Först därefter blir det medlemsmöte!

01 juni 2010

Fullmäktigemötet i radionKommunfullmäktiges möte den 9 juni om stadens budget och därmed Kallis framtid direktsänds i Närradion 99,2 MHz mellan kl 09.00 och 23.00.