25 juni 2010

Presskonferens om det nya Kallis

Det moderata kommunalrådet Peter Danielsson presenterade förslaget till ett nytt Kallis-område på en presskonferens onsdagen den 23 juni. Det blev därmed ett politiskt utspel.


-Alla tre badhusen, Rååbaden, Kallis och Pålsjöbadet i Helsingborg ska få finnas kvar. Men vi ska värna om kopplingen mellan staden och vattnet och det ska inte finnas stora plank vid stranden som stör öppenheten. Det ska vara öppet, tillgängligt och enkelt, sa han.

-Det finns inga förutsättningar för att bevara Kallis som det är idag. Det är slitet och kan inte renoveras, sa han vidare. Vi bygger framtiden för Kallis med bastu och brygga ut i havet istället.


Planen för Kallis-området presenterades i Helsingborg Dagblad dagen efter.

Kallisbadarnas Intresseförening var också på plats på presskonferensen, men våra synpunkter kom inte fram på ett bra sätt i tidningen. Det såg istället ut som om vi vill ha ett bad enbart för vår lilla förening. Den som följt föreningens arbete förstår säkert att uttalandet i HD om att Kallis tas ifrån oss, var ett citat taget ur sitt sammanhang. Vi försökte istället tydligt tala om att vi är oroliga för att inte få lä och solplatser på bryggan. Ordnas inte det, blir det ju faktiskt ett helt annat bad. Det blir bara en bastu med badmöjligheter och inte ett Kallis. Dessutom är vi oroliga för att det ska mycket dyrare att komma in på badet.

Peter Danielssons uttalande om att man inte kan bygga ett bad för en liten förening och att det måste byggas ett bad för alla helsingborgare, håller vi givetvis med om. Men till Danielsson vill vi säga, att man inte ska tala förringande om små föreningar. Kallisbadarnas Intresseförening lyckades skapa en mycket stark opinion bland helsingborgarna mot det stora Spat och hotellet på Gröningen. Så blev det heller inget av med de planerna. Bra exempel på vad en liten förening kan åstadkomma.

Vi jobbar i alla fall oförtrutet vidare med att värna om de kvaliteter som Kallis har för att få de tillgodosedda i det nya Kallis.

Under presskonferensen, sa stadsträdgårdsmästare Ole Andersson, att det som presenterades bara var en skiss. Det finns fortfarande möjlighet att påverka och känna sig delaktig i utvecklingen, sa han.

Vi fick också en pratstund med den danske arkitekten Jeppe Aasgaard Andersen, som gjort skissen. Vi kunde då ivrigt och tydligt framföra våra åsikter.


Föreningens ordförande Hasse Nilsson, t.h. i samspråk med den danske arkitekten.

0 Comments: