10 juni 2010

Nu blir det ett nytt Kallis!

Kommunfullmäktige i Helsingborg har nu tagit beslut om att bygga ett nytt Kallis nästa år. 25 miljoner kronor finns avsatta i budgeten för 2011. Ett nytt Kallis har debatteras hett i många, många år men nu finns det ett beslut på riktigt!

Styrelsen återkommer med kallelse till medlemsmöte så snart det finns information. Protokollet från kommunfullmäktigemötet igår 9 juni, är inte officiellt förrän efter 23 juni. Styrelsen ska dessutom informeras närmare av stadsbyggnadsförvaltningen om utformningen av det nya Kallis. Först därefter blir det medlemsmöte!

4 Comments:

Anonym said...

Vad härligt! Låt oss nu bara hoppas att det blir ett MYSIGT Kallis som blir vår nya sommar vistelse.
Men ska det byggas så det ska stå färdigt till nästa sommar eller vad är tänkt?
Badhälsningar
Ann-Christin

Elisabeth said...

Hur det är tänkt i detalj, vet vi inte riktigt idag. Styrelsen hoppas få information från stadsbyggnadskontoret under den närmaste tiden. Vad som är viktigt nu, är att vi i föreningen kan påverka utformningen.
Det blir medlemsmöte så fort styrelsen har information.
Elisabeth, sekr

Elisabeth said...

Vi vet heller inget om tidsplanen, men helt klart är att det gamla ska rivas och det nya byggas under 2011. Inte helt säkert alltså att vi har något Kallis kommande sommar.
Elisabeth

Anonym said...

Hej Elisabeth,
Ja det låter onekligen som om det vore sant att det blir ett nytt Kallis. Vi överlever väl kanske att vara utan Kallis en sommar. Meddelar du när de ska vara medelemsmöte?
Sommarregn hälsningar
Ann-Christin
tennis1945@telia.com