26 december 2009

Årskort kan köpas!

Det går alldeles utmärkt att köpa årskort i år igen till Kallis, säger Fritid Helsingborg när vi frågar. Många badare har undrat eftersom stadsbyggnadsförvaltningen har presenterat planer på ett nytt Kallis. Frågan är ju om ett eventuell bygge ska påbörjas redan under 2010. Politikerna har ännu inte bestämt sig och vi i har inte sett sista ordet än.

Priset för årskortet är detsamma som de senaste åren. Ingen indexhöjning alltså.

Om det skulle bli start av ett bygge, kommer en återbetalning ske för den period som då kan vara aktuell.

22 december 2009

God Jul och Gott Nytt År!


Styrelsen önskar alla medlemmar en riktig fin och trevlig helg! Nästa år ser ut att bli spännande! Kanske börjar bygget av ett nytt Kallis, men vi får väl se vad politikerna säger i slutändan.

Vi behöver vara en stark förening för att kunna påverka det nya. Vi har ju tillsammans stor erfarenhet av kallbadhus och bad. Dessutom representerar vi faktiskt en 150-årig badkultur, så planerarna vore okloka om de inte lyssnade till oss. Fler medlemmar behövs!

Årsmötet hålls 24 januari 2010 kl.11.00 på Kallis.

18 december 2009

Öppettider under jul- och nyårshelgerna!

Det är nu klart vilka öppettider som gäller för Kallis under jul och nyår. Det går bra att ta det traditionella julbadet på julafton för då är det öppet mellan 10 och 14. Under juldagen och annandagen är det däremot stängt!

Se de övriga öppettiderna för helgerna till höger!

12 december 2009

Kylslaget julbad

Vandringen till det stora julbadet ut på bryggan och Marianne från Kallis i full fart både ner i och upp ur vattnet.

Idag invigdes den nya delen av Strandpromenaden i Helsingborg bland annat med vinterbad i Sundet. Invigningen ägde rum strax söder om Pålsjöbadet vid det nya trädäcket och den nya stranden. Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson invigningstalade iklädd - badrock! Han är inte en rutinerad vinterbadare, men såg sig så klart tvungen att den här dagen föregå med gott exempel. Och han gjorde det med gott humör!

Dagen var ovanligt kall, omkring 3 plusgrader, men det var ett härligt decemberväder med sol och klarblå himmel.

Det kom i alla fall fler åskådare än vinterbadare, men julbadet kan säkert bli en kul luciatradition i Helsingborg. Vi spanade in en del Kallis-badare, som med full fart gav sig ut i Sundet. Vattnet höll ca 5 plusgrader.En transportabel bastu var uppsatt vid invigningsområdet, men många gav sig också in till bastun i Pålsjöbadet. Alla som badade fick värmande soppa och fika!

04 december 2009

Det Stora Julbadet 12 december

Lördagen den 12 december invigs den nya biten, etapp 3, av Strandpromenaden. Helsingborgs stad vill inbjuda alla vinterbadare till evenemanget.

Både Kallis-badare, Pålsjöbadare och alla andra vinterbadare från t.ex. Järnvägsmännens är välkomna kl 11 till den nya bryggan söder om Pålsjöbadet.

Ombyte och bastu på Pålsjöbadet är kostnadsfritt. De som badar får kaffe och macka.

Den som vill vara med ska anmäla sig senast 11 december på Helsingborgs stads hemsida, "www.helsingborg.se/julbad" eller på en lista som ligger på Kallis.

Kom och var med till det som kallas det Stora Julbadet! Vem vet, det kanske blir tradition att alla vi vinterbadare ses en gång om året och tar ett dopp tillsammans!

Tid: Lördagen den 12 december, klockan 11.

Plats: Vid bryggan söder om Pålsjöbadet.

14 november 2009

Kall pool i vinter


Det blir ingen uppvärmning av Kallis-poolen i vinter.

Avsvalningsbassängen, som den heter officiellt, ska vara med i besparingen av energi. Kärnfastigheter, som är s.k. lokalförvaltare av Kallis har fått i uppdrag av Skol- och fritidsförvaltningen att se till att energianvändningen i stadens lokaler ska minska med 10 % nästa år jämfört med 2004 års nivå.

Man har nu sett över energiåtgången på Kallis och bl.a. kommit fram till att poolen inte kan värmas upp utan får vara en kallvattenbassäng.

24 oktober 2009

Vad händer här?
Nu har det pågått gallring i vår fotolåda. En del bilder slängs direkt i papperskorgen, en del vill man fundera lite över och en del kan ju faktiskt publiceras här på hemsidan. Trots att de är från 1995!

Bakgrunden är följande: Inne på damernas stod en staty av en kvinna - en staty i lite antik grekisk stil. Inne på herrarnas stod en motsvarande staty, men av en man. Några av de trogna badarna - jag säger inte vilka - fick för sig att det där var lite galet. Så klart att kvinnostaty skulle stå på herranas och mansstatyn på damerna. Sagt och gjort! Tidigt en morgon innan damerna hade hunnit till badet," smög" de sig in och började baxa statyer. Det var inte något lätt jobb, det syns ju på bilderna, men "kidnappingen" lyckades.

Skulle det nu ha varit något olagligt med detta byte av statyer, är det med all sannolikhet preskriberat. Tyvärr finns inte statyerna kvar på badet. Men de trogna badarna lever kvar!

Så går det när man städar i en gammal fotografilådan!

13 oktober 2009

Höstmötet 11 okt


Föreningen har nu haft sitt höstmöte som framförallt var ägnat åt Stadsbyggnadskontorets förslag till ett "Nytt Kallis".

Det bildsatta informationsmaterial som användes vid styrelsens möte med stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson och stadsträdgårdsmästare Ole Andersson visades för medlemmarna.I materialet lyfts värdena, funktionerna och kvaliteten fram. Bland annat framhålls i materialet att den gamla 150-åriga badkulturen ska bevaras i modern tappning.

I korthet:
De gamla byggnaderna i sig är inte viktiga för oss, men vi vill ha ett bad som uppfyller våra krav på funktion och kvalitet.
Kallis är ett folkbad, en mötesplats, en friskvårdsanläggning.
Det handlar inte bara om bastu. Det är viktigt med solytor, social samvaro och skilda herr- och damavdelningar.
Kallis kan inrymma både gammal och ny badkultur, locka turister och vara en hälsobefrämjande och trygg badanläggning.

De tre förslagen
På mötet presenterades givetvis de tre förslag som stadsbyggnadskontoret tagit fram för området runt och på nuvarande Kallis.
Mötet höll med styrelsen om att förslag nr 2 var det bästa. Det är samma förslag som stadsbyggnadskontoret också förordat. Där arbetar man vidare med förslaget. Än har det inte nått de politiska beslutsinstanserna. Det finns alltså inga beslut tagna. Det krävs också finansiering innan Det nya Kallis kan bli verklighet.

Några av synpunkterna på mötet:
Mer plats krävs för utomhusaktiviteter i badanläggningen. Det behövs plats för någon form av solstolar eftersom ett plant trädäck kan upplevas som obekvämt för äldre eller handikappade personer. Mer utrymme behövs också eftersom badanläggningen i sin nya skepnad troligtvis kommer att bli populärare och mer besökt än dagens. På Aagaards ritningar ser det ut som om ytorna lätt skulle kunna ökas.

Det bör finnas ett café eller en cafeteria i badanläggningen. Inte restaurant ihop med badet utan ett enklare ställe! De som driver caféet idag på Kallis är mycket intresserade av en fortsatt drift i ny anläggning.
Dessutom bör det finnas ett samlingsrum på både herr- och damsidan för den sociala samvaron inomhus.

Fler toaletter krävs både på herr- och damsidan.

Trappan som finns inritad utomhus på både herr- och damsidan verkar inte vara övertänkt. Har arkitekten tänkt på tillgängligheten. Ser vackert ut, men kan vara svår för de som har svårt att gå.

Det bör finnas möjlighet för omklädning och förvaring av kläder även utomhus. Hytter, skåp, krokar m.m. föreslogs.

En mindre bassäng i anslutning till bastun är önskvärd eftersom det är svårt när det stormar att ta ett dopp i havet.

Frågor i övrigt
Några frågor ställdes bl.a. om det ska få finnas kvar någon sporthall. Svaret är att det inte finns någon sporthall inritad på förslagen. På frågan om hur badet ska drivas och om vad det ska kosta att gå in där, är svaret att det inte är klart ännu. En fråga ställdes också riktad till politiker och tjänstemän. Vilket bad ska prioriteras; Pålsjöbadet eller Kallis?

Ungdomsställe eller inte?
Föryngring diskuterades. Visst vill vi att det ska komma fler och yngre gäster till Kallis, men frågan ska inte drivas för långt. Vi ser inte Kallis som ett utpräglat ungdomsställe utan ett ställe för lugn och ro samt för en avslappnad badupplevelse.

Inga ribbor väl...
Både på och utanför mötet diskuterades också utseendet på badet. I förslagen från Stadsbyggnadskontoret finns en bild som visar ett badhus från Strandpromenaden. Där ser det ut som om badet skulle ha samma utseende som de omdiskuterade strandkioskerna på Gröningen. En sådan exteriör med tvärgående ribbor vill inte Kallis-badarna ha...

19 september 2009

Medlemsmöte 11 oktober

Medlemmarna kallas till medlemsmöte söndagen 11 oktober kl 11.00
Mötet handlar om Stadsbyggnadskontorets förslag till nytt Kallis.

Nytt Kallis välkomnas av styrelsen


Styrelsen för Kallisbadarnas Intresseförening har nu informerats av stadsträdgårdsmästare Ole Andersson om planerna för Kallis och området däromkring. Mötet hölls onsdagen 16 sept. Det finns tre förslag alla ritade av den danske arkitekten Jeppe Aagard Andersen. Ett av förslagen är helt utan kallbadhus. I det andra förslaget finns ett Kallis som är betydligt mindre än Kallis av idag. I det tredje förslaget finns en större byggnad för allehanda aktiviteter, som spa, gym, träning m. Helsingborgs Dagblad skrev om förslagen 11 september. Där kunde vi också läsa att Stadsbyggnadskontoret förespråkar den andra förslaget.

Vi tycker att den 150-åriga badkulturen ska tas till vara och att det är viktigt för badarna och helsingborgarna att det får finnas kvar ett kallbadhus här vid Gröningen. Styrelsen fastnade därför för det andra förslaget. Det här är ett förslag som säkert kan utvecklas till något riktigt bra för både helsingborgare och turister. Dessutom ser det ut som om det finns möjlighet till att expandera kallbadhusets område, t.ex. soldäcken, vid behov. Det ser också ut som om den gamla badkulturen kan bevaras i modern tappning.

Men det saknas ett café eller en mindre cafeteria i detta förslag. Caféet anser vi vara något av ett nav på badet och en mötesplats.

Ole Andersson menar att vi ska se förslaget som en idé. Hur planeringen ska gå vidare vet vi inte just nu, men även om stadsbyggnadskontoret har sagt sitt och förespråkar samma förslag som vi, ska ju politikerna säga sitt.

Vi har haft en bra dialog med planerarna hittills och vi hoppas givetvis att den fortsätter eftersom vi har mycket kunskap och erfarenhet av bad och badkultur att bidra med.

HD skrev om styrelsens synpunkter 18 september. En enkät om vad helsingborgarna tycker fanns med i tidningen 14 sept med rubriken: Kallisförslag som folk gillar. En ledare som handlar om både Kallis och Pålsjöbadet var införd i HD 12 september.
www.hd.se

11 september 2009

Nytt Kallis 2012?


HD:s fotograf i arbetstagen på Kallis inför publiceringen av artikeln.

I Helsingborgs Dagblad idag presenteras planer på ett nytt Kalis som kan stå klart 2012. Läs artikeln på
www.hd.se

Vår kommentar till planerna är än så länge rent principiell, eftersom vi inte sett dem. På onsdag, den 16 september ska styrelsen träffa stadsträdgårdsmästare Ole Andersson och då få mer detaljerad information.

För oss är det viktigt att det får finnas kvar ett kallbadhus på den här platsen. Vi värnar om en 150-årig badkultur men det betyder inte att vi slåss för de nuvarande byggnaderna i sig. De är ju förfallna och nergångna. Vi slåss för det som ett kallbadhus representerar med det anspråkslösa och opretentiösa sättet och det sociala livet. Det är viktigt också med skilda dam- och herravdelningar där det inte bara handlar om bastubad utan också om ytor utomhus för att sola och bada utan baddräkter.

Vi tycker att det ska vara en badanläggning som alla ska ha råd att gå till, vi behöver ingen lyx och tjusigt spa. Vi njuter av så enkla saker som sol, luft och vatten - året om. Cafeterian är också viktigt, den fungerar som lite av ett nav på badet.

Vi hoppas och tror att de som planerar tar till vara på våra erfarenheter och kunskap om kallbadhuskulturen.
Ett 150-årig badkultur slänger man ju inte bara bort!

31 augusti 2009

Barnbassängen öppen igen!

De senaste proverna i barnbassängen på familjebadet på Kallis visar nu att vattnet är bra. Så - lagom till vintersäsongen, som ju startar 1 sept - öppnas poolen igen.

Det har varit problem med vattnet i över 1 månad, vilket fått till följd att besökarantalet på familjebadet och cafeterian har varit låg. Riktigt vad som kan ha orsakat problemet vet vi inte.

Cafeterian har ändrat öppettiderna

Det kommer inte att vara öppet i cafeterian under tisdagar och torsdagar under vintersäsongen.

30 augusti 2009

Dagens rätt på Kallis

De som driver cafeterian på Kallis går verkligen in för sitt jobb med liv och lust. Susanne och hennes familj har mängder med idéer för att utveckla både badet och cafeterian. Nu finns t.ex. Dagens rätt under de vardagar då badet är öppet. Vad som serveras, visas på cafeterians egen hemsida, www.cafe-kallis.se. Länken finns i vänsterspalten.

07 augusti 2009

Familjebadet öppet med plaskbassäng


I flera veckor har det varit problem med vattnet i barnbassängerna vid familjebadet på Kallis. Den lilla bassängen, den s.k. plaskbassängen är helt godkänd numera, men vattnet i den s.k. barnbassängen är fortfarande otjänligt. Prov efter prov har tagits som visar att det finns höga halter av pseudomona och heterotrofa bakterier i bassängen. Bakterierna kan orsaka bland annat öroninflammation. Det är Miljökontoret som tar proverna.

I Helsingborgs Dagblad läser vi ett uttalande av miljöinspektör Monika Rüll som säger att det är någonting i bassängen som ger för höga halter bakterier. Nu ska ytterligare specialiserade prover tas och analyseras.

Så länge detta arbete pågår är den lite djupare barnbassängen avstängd. Området för familjebadet är öppet som vanligt men det är bara plaskbassängen som kan användas.

Dagens ros!


För någon vecka sedan fick cafeterian på Kallis Dagens ros i Helsingborgs Dagblad. Gissa om Mona, som vi hittar i köket och bakom disken på fiket (se bilden) blev glad.

Så här stod det i HD: "Dagens ros vill vi ge till Kallis kafé. Trevlig miljö, god mat och alltid ett gott och vänligt bemötande. Undertecknat Tacksamma kallisbadare."

Grattis säger vi som ätit många goda Dagens, pajer och bullar!

10 juli 2009

Fin utsikt och bra badvatten


Besöket av den stora kryssaren Emerald Princess i Helsingborg 4 juli kunde avnjutas även från Kallis. Utsikten blev mint sagt storlagen.

Bra också att konstatera att badvattnet fortsätter att vara utmärkt. Miljökontoret har tagit nya prover som nu är analyserade och betyget blev åter "tjänligt". Badvattnet vid Kallis mäts en gång i månaden medan fyra av Helsingborgsbaden, Råå vallar, Fria Bad, Vikingsstrand och Domsten mäts en gång i veckan.

Beteckningen "tjänligt" är det högsta betyg vattenkvaliteten kan få.

09 juli 2009

Sommarlyssnare!Under eftermiddagarna på dambadet kan det ibland vara ovanligt lugnt och stilla. Då lyssnar nämligen många på sommar-programmet i P1. En härligt sommarsysselsättning med varierat innehåll. I år har vi redan lyssnat på kloka och roliga sommarpratare som Cecilia Frode och Herman Lindqvist.

Det ser dessutom ganska kul ut på badet melllan 13.00 och 14.30 eftersom de flesta ligger med hörlurar på och ser lite allmänt inåtvända ut. Faller inte musiken i smaken för tillfället, tas det gärna ett snabbt och avsvalkande dopp. På bilden kommer Susanne och Carina ur havet!

Vill ni vara med och lyssna på P1 89,9 så har du hela värdlistan här för Sommar-programmet.
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=287369

Äntligen varmt!


Så blev det äntligen varmt i vattnet! Det tog väl ovanligt lång tid i år att få en hyfsad badtemperatur. Många på Kallis badar visserligen året om och njuter vad det än är för temperatur men de flesta av oss gillar badvatten åtminstone över 20 grader. På bilden är det Laila, Alice och Gertrud som tar sig ett dopp i det för dagen helt stilla Sundet. Bilden är tagen på Kallis någon dag i vecka 27!

14 juni 2009

Bra badvatten vid Kallis

Badvattnet vid Kallis har efter provtagning visat sig vara tjänligt som det heter på fackspråk. "Tjänligt" är den bästa bedömningen ett bad kan få. Det betyder att det är låga bakteriehalter i vattnet och att det går utmärkt att bada.

Vattenproverna togs 1 juni av miljökontoret i Helsingborg. Det finns 13 officiella bad i Helsingborg från Utvälinge/Sandön i norr till Rydebäck/Fortuna i söder. Prover på vattenkvaliteten tas under sommarhalvåret.

Badvattnets kvalitet avgörs framförallt av hur mycket och vilka bakterier som finns i det. Dålig vattenkvalitet uppstår ofta efter kraftiga regn. Förorenat vatten kan också föras till badplatsen vid vissa vindar och strömriktningar.

Men som sagt, vid Kallis är vattnet OK för närvarande.

Vill du veta mer detaljer gå in på http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se. Där kan du också se resultatet från mätningarna som gjorts vid Järnvägsmännens, Fria Bad och Pålsjöbadet.

04 juni 2009

Öppet på nationaldagen


Kallis är öppet 6 juni trots vad som sagts tidigare. Mona, som sköter den nya cafeterian på Kallis håller öppet för alla hungriga och kaffetörstiga gäster. Härlig glass i strut finns och goda pajer!

Det går också bra att gå in och sola både på familjebadet och på herr- och damavdelningarna.

Bastun kommer inte att hålla öppet under helgdagen.

29 maj 2009

Nu börjar sommaren!

Nu börjar sommarsäsongen på Kallis. Det betyder att Kallis är öppet varje dag med undantag för någon helgdag. Mycket efterlängtad säsongstart både för stammisar och sommarbadare! Det passar också bra nu när vädret i början av veckan ska bli varmt och soligt. På måndag öppnar cafeterian i ny regi och starten sker med en uppfräschning av miljön med ommålade väggar bland annat.

05 maj 2009

Cafeterian i ny regi

Cafeterian på Kallis kommer att drivas i ny regi i sommar. Det är Nikita och Marwins Café Handelsbolag med Susanne Olsson som ansvarig, som ska stå för caféet. Det kommer att vara öppet måndag till fredag 9.30 till 19.30 och under lördag och söndag 9.00 till 18.00. Handelsbolaget har också skrivit avtal om driften av cafeterian under kommande höst och vinter.

Trappan på plats på damernas


Lite kallt?

Trappan på damernas på Kallis har kommit på plats. Det brukar vara ett säkert vårtecken! Fast i år har det sannerligen inte saknats vårtecken - det har ju faktiskt varit sommar en längre tid. Stamgästerna är redan bruna som pepparkakor!

Nu väntar vi bara på sommarsäsongen som börjar 1 juni och som innebär öppet varje dag (utom några helgdagar i maj och juni).

Personalen på Kallis har nu lovat att mäta vattentemperaturen även under lågsäsong. En tavla med uppmätt temperatur ska sättas upp.

05 april 2009

Öppettider i påsk!

Kanske ska vi istället ska tala om stängningstider! Det är bara mellan kl 10.00 och 14.00 på Påskafton som Kallis är öppet. Under Långfredagen, Påskdagen och Annandag Påsk är det stängt. Styrelsen för Kallisbadarnas intresseförening har försökt att påverka öppettiderna för badet, men inte lyckats. Föreningen anser att badet ska vara öppet på helgdagar när folk i allmänhet är lediga och kan utnyttja badet. Men det har mött på hårdnackat motstånd hittills från Idrottsservice (Skol- och fritidsförvaltningen).

För ca 10 år sedan byggdes motionshallen vid Kallis. Den håller visserligen inte måttet för en idrottshall, men det går att spela innebandy, badminton och ha gymnastik där. Motionshallen blev ett rejält tillskott i friskvården och Kallis som badhus höjde sin status över de andra badhusen i Helsingborg med sina möjligheter till olika aktiviteter.

Det som är egendomligt är att Helsingborgs stad inte betraktar Kallis som ett badhus längre utan det har blivit en idrottsanläggning med öppettider som ska anpassas till andra idrottsanläggningar, t.ex. öppettiderna på Idrottens Hus. Följden blir att röda dagar, när folk är lediga från sitt arbete och har möjlighet att bada på Kallis, då är "idrottsanläggningen" Kallis stängd.

Alltså - om de kommunala idrottshallarna är stängda en röd dag t.ex., ska också badhuset Kallis vara det, menar Idrottsservice. Detta är givetvis något som föreningen absolut inte håller med om.

29 mars 2009

Bastu bra för huden!


Oj, vad vi längtar till våren, värmen och solen. Några har förstås badat hela vintern, men nu kommer fler och fler till Kallis. Just nu håller vattnet cirka 5 grader och Susanne vågar sig i för första gången på länge. Här på väg från bastun till doppet.
Förresten sägs det att bastu är ett träningspass för huden. En ny studie visar att den som badar bastu ofta, får en friskare och renare hud som håller fukten bättre och återhämtar sig snabbare. detta enligt Health & Fitness.

10 februari 2009

Bryggan bra, men förbättringar behövs!


Den nya bryggan är bra men det finns lite efterarbete som bör göras. Sista steget på trappan ner till sandbottnen är dubbelt så högt som mellan de andra stegen. Lite överraskande speciellt kanske för äldre män. Tappar de balansen så faller de mjukt i vattnet, men när de skall upp igen kan höjden från botten upp till första steget vara svårt all klara för en del.

Saken är påtalad för Kallis-personalen och säkert kommer förbättringen att göras så snart tillfälle ges!

05 februari 2009

Bryggan klar i tid!Äntligen är herrarnas badbrygga färdig. Tidplanen höll och bryggan blev klar 29 januari. Bygget började med leveransproblem och dåligt väder och det verkade som om jobbet skulle bli försenat. Men allt har alltså gått planenligt. Arbetet startade med etablering av körpålar och montering av det nya stålet. Sen gjordes formning och gjutning av fundamentet.Efter det vidtog montering av trädäcket och "handledarna" och till sist demontering av befintligt stål.

En hel del klagomål har det varit under byggets gång, dels för dålig information, dels för att ett hållbart provisorium inte hade planerats. Den gamla bryggan var i stort sätt fallfärdig, men nu kan herrarna glädjas åt en ny och säker brygga.

20 januari 2009

Årsmötet 2009

Kallisbadarnas intresseförening har nu hållit sitt årsmöte och det kan konstateras att styrelsen är densamma som förra året; Hasse Nilsson, ordf, Chris Zetterberg, Mikael Ryberg, Elisabeth Ohlén, Börje Paulsson, Christer Iggstrand och Kaj Sandberg. Anne Nilsson är adjungerad i styrelsen.

Årsavgiften både för både 2009 och 2010 fastställdes till 50 kr /år.

Mötet beslutade att fortsätta att kräva och föreslå förbättringar på Kallis, bland annat miljö- och kostnadsvänliga duschar, renovering av golv och hyttdörrar samt serviceinriktad sommarcafeteria. Förslagen och kraven ska framföras till Idrottsservice på Helsingborgs stads skol- och fritidsförvaltning, som är den instans som driver badet.
Årsmötesprotokoll 2009

Försök att påverka öppettiderna!

Ur verksamhetsberättelsen för 2008 saxar vi följande:

Styrelsen har försökt att påverka öppettiderna för badet, framförallt när Kallis ska vara öppet under röda dagar, men inte lyckats speciellt bra med det arbetet. Föreningen anser att badet ska vara öppet på helgdagar när folk i allmänhet är lediga och kan utnyttja badet. Men det har mött på hårdnackat motstånd hittills från Idrottsservice som jämställer Kallis med övriga kommunala idrottsanläggningar. Så om de kommunala idrottshallarna är stängda en röd dag t.ex., ska också Kallis vara det, menar man.
Något som alltså föreningen inte håller med om.

Årets öppetttider finns i högerspalten.

Verksamheten 2009

Årsmötet ebslutade att följande verksamhetsplan gäller:

Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med kontakter med stadens ledande politiker, tjänstemän, journalister och andra som kan ha med Kallis att göra för att föra fram föreningens synpunkter om kallbadhusets framtid. Dessutom att vid varje lämpligt tillfälle framföra vårt budskap:

Vi vill stärka och utveckla Kallis bad- och motionsanläggning så att den snart 150-åriga badkulturen bevaras i modern tappning!

Vi slåss inte för den nuvarande byggnaden i sig men för ett kallbadhus där de nuvarande funktionerna, ytorna, atmosfären och den social tryggheten byggs in. Vi slåss för en 150-årig badkultur! Det handlar om livsstil och friskvård.
Styrelsen kommer också att fortsätta med information via webben, www.kallisihelsingborg.blogspot.com.

Styrelsen kommer att fortsätta att påverka kommunens förvaltning, som driver Kallis, i frågor som rör drift och underhåll.

Medlemsmöten kommer att hållas vid behov.

Bli medlem!

Var med och stöd Kallisbadarnas intresseförening i dess arbete för att bevara och stödja en snart 150-årig badkultur. Medlemsavgiften är 50 kr för 2009.

Kontakta Börje(Pålle),Alice, Kaj eller LP på badet eller skriv ett mail till webbredaktören.

19 januari 2009

Bryggan tar formJobbet med herrarnas nya brygga går fortfaranade enligt plan och som synes börjar den ta form. Vi håller tummarna för att slutdatum 29 januari står fast.

13 januari 2009

Jobbet fortsätter med bryggan


Kranbil på plats
Arbetet med bryggan går sin gilla gång och enligt tidplanen ska allt stå klart i slutet av januari. Det vill säga om inte väder och vind lägger hinder i vägen.
Renoveringen av bryggan var verkligen livsnödvändig, men många är och har varit irriterade på att inget hållbart provisorium satts upp under byggtiden. Poolen, som så här års är ganska kall, har fått duga som avsvalkning efter bastun för en del.
Andra har klättrat ut i vattnetpå de hala stenarna. Synpunkter har även funnits på att de badhusansvariga skulle delat upp öppettiderna på dambastun, så att herrarna också hade kunnat bada i havet.


03 januari 2009

Bryggan färdig i januari

02 januari 2009

Nyårsbad på Kallis


Nyårsdoppet är en tradition för många på Kallis. Hur vädret än är, SKA det badas på nyårsdagen.


Vädret 1 januari 2009 var mycket badvänligt, stilla, solsken och någon minusgrad. Det enda som kunde hindra nyårsbadet, var bryggan. Den är fortfarande under renovering. Enligt tidtabellen ska bygget fortgå under hela januari. Många var säkert besvikna att det inte gick att kliva i som vanligt, men bada ska man. Så det fick bli via de hala stenarna... Bra jobbat!

Styrelsen önskar stammisar, badare, besökare och alla andra en GOD FORTSÄTTNING på det nya året!

01 januari 2009

Det här finns på Kallis!

Bastubadet


Kallis har två olika bastuanläggningar separata för män och kvinnor. På varje avdelning finns två olika duschrum och omklädningrum.
Bastuavdelningarna är öppna året om och bland besökarna hittar man många vinterbadare.
Utsikten över Öresund är fantastisk genom panoramafönstren.


Dambadet


Dambadet är flitigt besökt året om och framförallt under soliga sommardagar. Det finns utrymme för solbad både på gräsmatta och på betongfundament i flera avsatser. En del solstolar finns också till förfogande.

Det finns två olika bastur, två duschrum och två bryggor. Här finns också badhytter som går att hyra under sommarsäsongen.

Efter ett bastubad kan man gå direkt ner och bada i havet året om utan badkläder.

Ett avskilt nakenbad för damer ger en trygghet som uppskattas mycket av badgästerna.

Utökad säsong
Fördelen med betongfundamenten är att de "suger åt sig" värmen under soliga dagar även om lufttemperaturen inte är så hög. På så sätt skapas en behaglig miljö åt solbadarna långt före och efter sommarsäsongen.


Nakenbadet för herrar


Kallis håller hårt på reglerna om separata avdelningar för damer och herrar. Båda avdelningarna är flitigt besökta året runt med samma faciliteter på båda avdelningarna. Här finns bastu, flera omklädningsrum och duschar, badbrygga och badhytter. Det finns också stora solytor både på gräs och på betong.

Fika och social samvaro 


Kallis är inte bara ett nakenbad med bastu, massage, familjebad, motionshall m.m. Kallis har blivit en mötesplats för många helsingborgare året om.

För en del är det dagens höjdpunkt att komma ner till Kallis och ta en bastu med kompisarna, spela en timmes innebandy med polarna som man kanske inte hinner träffa annars eller huka bakom vindskyddet och prata med vänninorna.

Det är en mötesplats med social trygghet där man värnar om varandra, gammal som ung och där man kan sitta och prata och ta en fika tillsammans.

Under sommarsäsongen kan man få lättare måltider i cafeterian. Även under lågsäsong kan man köpa kaffe, kaka, bulle, hamburgare, smörgåsar m.m.

Massage


På Kallis finns det möjlighet att få
- Svensk klassisk massage
- Hot stone massage
- Vaxning
- Färgning av fransar och bryn

Det är Cecilia Nilsson från Kroppskraft Scandinavien som driver denna avdelning. Hon är diplomerad massör och friskvårdskonsulent.

Det är mycket populärt bland både idrottarna och badarna att få massage hos Cecilia. Hon nås för frågor och tidbokning på telefon: 0702307996

Familjebadet 


Kallis är det enda badet i Helsingborg som erbjuder barnfamiljer utomhuspooler för de allra minsta. När solen skiner och sommarvindarna känns svalkande, är det fullt på badets gräsmattor.

Barnen älskar kombinationen av strand, gräsmatta och de två poolerna. Föräldrarna kan koppla av och umgås med andra småbarnsföräldrar.

Kallis är ett mycket uppskattat familjebad.

Motionshallen


Sporthallen på Kallis är eftertraktad, både för att det är svårt att hitta lediga sporthallar i Helsingborg och för dess läge vid badet. Hallen används flitigt för

skolors gymnastiklektioner
företagshälsovård
seniorgympa
badminton
innebandy
fester
m.m.

Bassängen


Bassängen används flitigt av både äldre och yngre. Många som går på olika rehabiliteringsåtgärder passar på att använda bassängen som träningshjälpmedel.

När vindarna piskar på havet är det skönt att ha bassängen som alternativ efter bastun. Bassängen håller en temperatur runt 18 grader och värms upp av solen. 

Bassängen är bara 11 meter lång, men räcker ändå till för sträcksimning i önskad längd. Den är öppen året runt.