19 september 2009

Medlemsmöte 11 oktober

Medlemmarna kallas till medlemsmöte söndagen 11 oktober kl 11.00
Mötet handlar om Stadsbyggnadskontorets förslag till nytt Kallis.

0 Comments: