20 november 2010

Ett rikt inre i alla fall!Redan 19 november är det snöglopp över Kallis! Visst har kallbadhuset ett grått och trist yttre, men det har ett varmt och levande inre - det är Kallis i ett nötskal.

Ännu har vi inga beslut från kommunen om det nya Kallis eller besked om tidpunkt för rivning.

01 november 2010

Välbesökt medlemsmöte

Det blev ett välbesökt medlemsmöte. 44 personer kom för att höra allt om turerna kring nya Kallis. Styrelsen berättade om alla de fyra förslag som presenterats under ett år. Två av dem har varit stort uppslagna i Helsingborgs Dagblad. Här på hemsidan har läsarna kunnat följa hela händelseförloppet med föreningens skrivelser och stadsbyggnadsförvaltningens/politikernas förslag.

Ännu har vi inte sett den slutgiltiga ritningen för det nya Kallis, men den väntas vara klar nu i början av november. När föreningen får ta del av den, vet vi inte.

Efter att det senaste förslaget presenterats för styrelsen (30 sept), har vi lämnat synpunkter och förbättringsförslag till förslagsställarna. Det gäller större utrymme både ute och inne, relaxrum och bryggor på både herr- och damsidan.

Inga årskort
Styrelsen berättade också om att det kan bli tal om byggnation till sommaren. Kallis kommer i alla fall att drivas som vanligt av skol- och fritidsförvaltningen fram till rivningsdags. Inga årskort kommer att säljas.

Handikappanpassning saknas
Flera medlemmar uttalade avsaknad av handikappanpassning i arkitektförslagen.Dessutom utrymme för friskvårdsmassage. Representanter för styrelsen borde ingå i en arbetsgrupp/projektgrupp inför byggandet av kallbadhuset sades också. Oro uttalades för att det kan bli ett betydligt dyrare inträde på det nya badet än idag.