25 januari 2010

Årsmötet har hållits

Årsmötet för Kallisbadarnas intresseförening hölls som planerat söndagen 24 januari.En av de viktiga punkterna på mötet, var att medlemmarna anser att informationsspridningen kan förbättras. Styrelsen försöker nu fånga upp adresser, mobilnummer och mail-adresser för att kunna nå så många som möjligt i framtiden.
Till ny medlem i styrelsen valdes Anders Öman. Fullständig förteckning av styrelsemedlemmar, se högerspalten.
Medlemsavgiften för 2011 fastställdes till 50 kr. Även för 2010 gäller 50 kr.

10 januari 2010

Årsmötet 2010

Kom ihåg årsmötet för Kallisbadarnas Intresseförening! Det hålls 24 januari kl 11.00. Som vanligt på Kallis. Kaffe och frallor serveras!