08 september 2011

Beskrivning av projektet

Foto från 8 september 2011

Så här beskrivs projektet av kommunen:

"Nya Kallis är ett led i den satsning Helsingborgs Kommun under senare år vidtagit för att utveckla strandpromenaderna och vattenfronten. Kommunen önskar få ett bra sammanhang mellan fria bads sandstränder med det nyligen byggda trädäcket som leder in till Norra Hamnen.

Sanddyner och barrträd i kombination med trädäck och en lekfull gestaltning med olika nivåer för att nå vattnet präglar projektet. Befintliga kvalitéer sammanflätas med nya till en harmonisk helhet och det nya avser förstärka sambanden mellan och med de olika omgivningarna.

Byggnaderna ska kännas lyxiga men ändå enkla och moderna i sin skepnad. Transparens och relationer till ett storslaget landskap är bärande teman i arkitekturen. Som kronan ytterst i sundet lägger vi bastun med 180 graders utsikt."

Inhängnat

Nu är hela byggnadsområdet inhängnat, från trädäcket i söder till och med den lilla lekplatsen vid Fria Bad i norr. Restaurangen Sillen och Makrillen är stängd och håller på att plockas ner. Restaurangen kommer att öppnas i en annan skepnad nästa år om allt går enligt plan.