30 april 2011

Föreningen upplöses 31 maj

Vid dagens extra årsmöte beslutade medlemmarna att Kallis intresseförening upplöses 31 maj.

Föreningen bildades år 2000 vid ett av de tillfällen då Norra Kallbadhuset, Kallis var nedläggningshotat. Uppdraget för föreningen var att Kallis skulle överleva in i framtiden. Nu är uppdraget utfört och föreningen upplöses i och med att Kallis rivs.

Föreningen har sedan starten varit med om flera förändringar, nedläggningshot och storvulna planer. Bland annat fanns under den socialdemokratiska kommunala ledningen ett förslag om ett två våningar högt och 90 meter lång byggnad, ett Spa, som skulle placeras på stranden där Kallis ligger. Föreningen lyckades tillsamman med andra krafter att vända opinionen mot Spa-bygget och förslaget lades ner. Bara under det gångna året, 2010, under den borgerliga ledningen, har det funnits fem olika förslag till ett nytt Kallis.

Vi tycker inom föreningen att vi med kunskap, erfarenhet och sunt förnuft kunnat påverka planeringen för det nya badet. Det blir ett fint och bra badhus där många av våra synpunkter och förslag tagits tillvara. Ett av våra starka önskemål om ett uppehållsrum finns tyvärr inte med i planerna.

Vårt motto har varit ”Vi vill stärka och utveckla Kallis så att den 150-åriga badkulturen bevaras i modern tappning”. Vi har utfört vårt uppdrag i och med att ett nytt Kallis nu byggs! Nya krafter får nu ta över arbetet med att tillvarata badarnas intressen i det nya badet.Sista styrelsen på sista medlemsmötet. Fr.v. Anders Öman, Chris Zetterberg, Christer Iggstrand, Christina Abrahamsson, Börje Paulsson, Elisabeth Ohlén och Hasse Nilsson.

25 april 2011

Kallis i tidningen igen!


I söndagens Helsingborgs Dagblad kunde vi åter läsa om Kallis. Glädjande nog planeras bygget vara klart i april nästa år. Rivningen planeras till den 13 juni och byggstart beräknas till 15 augusti.
Här är adressen till tidningsartikeln, som alltså var införd 24 april 2011:

http://hd.se/helsingborg/2011/04/24/nya-kallis-klart-nasta-var/

I artikeln har vi fått möjlighet att kommentera planerna på anläggningen. Vi säger oss vara nöjda med resultatet så här långt, men vi tycker i kommentaren att ett fikarum/uppehållsrum borde ha varit med i det nya Kallis.

18 april 2011

Stängt efter maj!

Enligt planerna ser det nu ut som om Kallis stänger efter maj månad. Som vi tidigare berättat stänger cafeterian i slutet av april.

Under maj månad kommer en del demonteringsarbete att pågå på badet, men kommunen arbetar ändå för att försöka hålla öppet maj månad ut.

Rivningen av kallbadhuset planeras till 13 juni.

15 april 2011

Extra årsmöte

Föreningen håller ett extra årsmöte lördagen 30 april 2011 kl 11.00 på Kallis med anledning av ett beslut på årsmötet 27 mars om att föreningen nu bör upplösas. Enligt stadgarna krävs att medlemmarna kallas till ett extra årsmöte för ännu ett beslut i frågan. Mötet har endast en punkt på dagordningen - enligt stadgarna - och det är alltså upplösningen av föreningen.

"Att stärka och utveckla Kallis så att det överlever in i framtiden" har varit motivet för föreningen och det ordinarie årsmötet ansåg att uppdraget nu är slutfört i och med att Kallis rivs för att lämna plats för det nya kallbadhuset.

En bit historia!


I boken "Från Kusten" hittar vi en viktig bit historia om Kallis. Boken handlar om livet vid Sveriges syd- och västkust under ett och ett halvt sekel och gavs ut 1964 med Lars Ohlén som redaktör. Han var också journalist på NST under 60- och 70-talet. Sidan 111 handlar om "Hälsingborg som badort" och beskriver det första kallbadhuset Kallis.

Här är hela texten i klippet, som fanns med i Öresundsposten 5 juli 1864

Det nya badhuset inwigdes i söndags med tal och skålar under musik från altanen å tornbyggnaden samt under tillopp af en ofantlig stor menniskomassa. Det war ett ganska wackert och flott arrangemang att låta en och hwar hafwa fritt och öppet tillträde och för hwilket den talrikt besökande och tillfullo belåtna allmänheten säkerligen är direktionen högeligen förbunden. Denna nya badanstalt är icke blott den största, utan äfwen den wackraste och bäst inrättade i wårt land och en stor prydnad för wår stad, som sannolikt medelst denna komfort blifwer wida mer besökt af badgäster än hittills warit förhållandet. Löjtnant Wagner, som härtill uppgjort både plan och ritning samt under hwars hand arbetet är utfördt, har härmed ådalagt en sällsynt skicklighet, utom det att hela byggnaden är uppförd och iordningsställd på en ganska kort tid. Att särskilta badbassänger med grundt watten och påfylld sanbotten finnas för damer äfwensom att inrättningen för duschbad förefinnes, behöfwer ej omnämnas. En större och djup bassäng finnes äfwen för personer som kunna simma. priset är moderat, 4 k.rmt för äldre personer och barn öfwer 10 år, samt 2 st. för barn mellan 5 och 10 år, då deremot barn under 5 år få bada utan afgift. Wi tillönska detta nya badhus den freqvens och den uppmärksamhet som det werkligen förtjenar.

Bilden i boken publicerades i Ny Illustrerad tidning 1865.


Kan tilläggas att badet förstördes i en storm 1868, bara fyra år efter invigningen.