27 mars 2011

Referat från årsmötet


Deltagare vid söndagens möte

Vid årsmötet den 27 mars föreslog styrelsen i sin verksamhetsplan för 2011 att Kallisbadarnas intresseförening ska upplösas i och med att det nuvarande Kallis försvinner. Motivet för föreningen har varit att stärka och utveckla Kallis så att det överlever in i framtiden. I och med att ett nytt kallbadhus nu tar form, är uppdraget slutfört.
Det blev ingen diskussion om förslaget och ett extra årsmötet kommer enligt stadgarna att utlysas för beslut om upplösning av föreningen.


Ordföranden Hasse Nilsson

Vid årsmötet valdes följande styrelse: Ordförande tillika kassör Hasse Nilsson, vice ordförande Chris Zetterberg, sekreterare Elisabeth Ohlén och ledamöterna Christina Abrahamsson,Christer Iggstrand, Börje Paulsson och Anders Öman.Projektledare och konsulten Bo-Göran Johannesson berättar om det nya Kallis ( se nedan)

Inget bad på Kallis i sommar!Bo-Göran Johannesson, som representerar Kärnfastigheter och är projektledare i planeringen av det nya Kallis, berättade vid årsmötet 27 mars att rivningen av det gamla Kallis troligtvis kommer att påbörjas i början av juni. Rivningen kan vara klar 15 augusti och byggandet kan då påbörjas med en gång. Inget bad på Kallis i sommar alltså!

Det nya Kallis ska stå klart 1 maj nästa år.

- Om vi inte sätter igång med rivning nu i juni, kommer det nya badet inte att vara klart till nästa sommar, säger Bo-Göran.

Han beskrev också utseendet på det nya Kallis. Bastubyggnaden placeras där nuvarande bastun finns, men blir 1 ½ meter bredare och får trädäck utmed sidorna. De betongtrappor som finns idag på solytorna kommer att vara kvar. Dessutom kommer solytorna också delvis att få gräsytor.

Kajakrampen från de tidigare planerna är slopad och finns nu istället vid handikappbadet söder om Kallis. Det här har gjort att dambadet kunnat utökas i sidled.

Många av de förändringar som gjorts i planerna under vintern, har gjorts efter påpekanden och förslag från Kallisbadarnas intresseförening.

Än så länge finns ingen restaurang inritad, men det kan bli aktuellt längre fram. Någon servering i själva bastubyggnaden är inte planerad.

19 mars 2011

Nyhet för årsmötet

En av projektledarna för planeringen av bygget av det nya Kallis, Bo-Göran Johannesson, kommer till årsmötet den 27 mars.
Han kommer att berätta om tidsplanerna för rivning och bygge och också om hur badet kommer att se ut. Säkert svarar han även på mötesdeltagarnas frågor om det nya Kallis.

Årsmötet hålls som tidigare meddelats kl 11 söndagen den 27 mars i cafeterian på Kallis.

03 mars 2011

Årsmöte 27 mars

Vi i Kallisbadarnas intresseförening håller årsmöte söndagen den 27 mars kl.11.00. Det blir förstås sedvanliga årsmötesförhandlingar, men också information om nya Kallis. Tidsplanen för rivning är fortfarande högst preliminär.

Kaffe och fralla utlovas. Som vanligt håller vi till i cafeterian på Kallis.

02 mars 2011

Järnbalk slets loss!Kallis har varit hårt åtgånget av vinterns härjningar. Det är inte bara damernas bastutrappa som gett med sig rejält, även herrarnas brygga har fått sig en törn.

Den 5 februari under stormen slet sig en boj som markerar farleden genom Sundet och dundrade in i Kallis nya badbrygga på herrarnas avdelning. Den gjorde det med sån styrka att en kraftig järnbalk i den nybyggda bryggan slets loss och hamnade på havets botten.Bojen tillhör Sjöfartsverket. Än har vi inte hört talas om någon bärgning.

Bryggan byggdes under vintern 2010 för en hel del pengar och skulle kunna tåla alla väder. Det är något att tänka på för dem som bygger nya Kallis!