27 mars 2011

Referat från årsmötet


Deltagare vid söndagens möte

Vid årsmötet den 27 mars föreslog styrelsen i sin verksamhetsplan för 2011 att Kallisbadarnas intresseförening ska upplösas i och med att det nuvarande Kallis försvinner. Motivet för föreningen har varit att stärka och utveckla Kallis så att det överlever in i framtiden. I och med att ett nytt kallbadhus nu tar form, är uppdraget slutfört.
Det blev ingen diskussion om förslaget och ett extra årsmötet kommer enligt stadgarna att utlysas för beslut om upplösning av föreningen.


Ordföranden Hasse Nilsson

Vid årsmötet valdes följande styrelse: Ordförande tillika kassör Hasse Nilsson, vice ordförande Chris Zetterberg, sekreterare Elisabeth Ohlén och ledamöterna Christina Abrahamsson,Christer Iggstrand, Börje Paulsson och Anders Öman.Projektledare och konsulten Bo-Göran Johannesson berättar om det nya Kallis ( se nedan)

0 Comments: