11 december 2010

Invigning till sommaren 2012


Nr 6, 7 och 8 är själva kallbadhuset med bastu, relax, dusch och herr- och dambad. Vid nr 9 kan en restaurang ligga och 10 uteservering.

Det femte förslaget som nu presenterats för ett nytt Kallis, ser ut att bli verklighet. Nu börjar projekteringen av hela området inklusive kallbadhuset. Arkitekten har lyssnat på våra invändningar och konstruktiva idéer. Det nya förslaget bygger på det gamla badets stomme och det är något som föreningen gillar.

Medlemmar ur styrelsen ska nu få delta i projektgruppen för Kallis - en grupp som leds av Kärnfastigheter. Projekteringen beräknas pågå till maj. Sedan kommer en period med anbudsförfarande och bygget kan starta i september. Går allt enligt planerna kan området vara klart i maj/juni 2012.
Mer information senare!

05 december 2010

Inget årskort!

Det kommer inte att säljas några årskort på Kallis för 2011 av förklarliga skäl. På föreningens förslag kommer det att istället finnas månadskort för 100 kr/mån.

03 december 2010

Öppet på nyårsdagen!


Målningen från Kallis är gjord av konstnären och kallisbadaren Peter Åström. Tavlan fanns med på höstens utställning med helsingborgskonstnärer på Dunkers kulturhus. Lås oss gotta oss i en mycket fin bild från sommaren!

Julen ser ut som vanligt när det gäller öppettiderna. Det betyder att det traditionellt är öppet på julafton mellan kl. 10 och 14. Som vanligt är det också stängt på juldagen och annandagen.

Under nyårsafton hålls Kallis stängt som det brukar, men här kommer en trevlig nyhet. Man kommer att kunna ta ett nyårsdopp på nyårsdagen 2011. Då hålls Kallis öppet mellan kl 10 och 14.

Ännu inget klart!

Ännu finns inget besked om hur nya Kallis ska komma att se ut. Det är inte heller helt klart när Kallis ska rivas, men 1 juni 2011 är ett datum som nämnts. Delar av Kallis kan komma att rivas dessförinnan.

Glädjande är att Kallis kommer hållas öppet fram till de sista dagarna före rivning!

Styrelsen har fått med en representant i den projektgrupp som ska arbeta med projekteringen av det nya Kallis. Det är Kärnfastigheter som leder projektet.

20 november 2010

Ett rikt inre i alla fall!Redan 19 november är det snöglopp över Kallis! Visst har kallbadhuset ett grått och trist yttre, men det har ett varmt och levande inre - det är Kallis i ett nötskal.

Ännu har vi inga beslut från kommunen om det nya Kallis eller besked om tidpunkt för rivning.

01 november 2010

Välbesökt medlemsmöte

Det blev ett välbesökt medlemsmöte. 44 personer kom för att höra allt om turerna kring nya Kallis. Styrelsen berättade om alla de fyra förslag som presenterats under ett år. Två av dem har varit stort uppslagna i Helsingborgs Dagblad. Här på hemsidan har läsarna kunnat följa hela händelseförloppet med föreningens skrivelser och stadsbyggnadsförvaltningens/politikernas förslag.

Ännu har vi inte sett den slutgiltiga ritningen för det nya Kallis, men den väntas vara klar nu i början av november. När föreningen får ta del av den, vet vi inte.

Efter att det senaste förslaget presenterats för styrelsen (30 sept), har vi lämnat synpunkter och förbättringsförslag till förslagsställarna. Det gäller större utrymme både ute och inne, relaxrum och bryggor på både herr- och damsidan.

Inga årskort
Styrelsen berättade också om att det kan bli tal om byggnation till sommaren. Kallis kommer i alla fall att drivas som vanligt av skol- och fritidsförvaltningen fram till rivningsdags. Inga årskort kommer att säljas.

Handikappanpassning saknas
Flera medlemmar uttalade avsaknad av handikappanpassning i arkitektförslagen.Dessutom utrymme för friskvårdsmassage. Representanter för styrelsen borde ingå i en arbetsgrupp/projektgrupp inför byggandet av kallbadhuset sades också. Oro uttalades för att det kan bli ett betydligt dyrare inträde på det nya badet än idag.

13 oktober 2010

Medlemsmöte 31 oktober


Det blir medlemsmöte i Kallisbadarnas intresseförening söndagen 31 oktober kl 11.00 på Kallis. Då går styrelsen igenom alla de turer som varit kring planerna för det nya Kallis under året. Fyra olika förslag har hittills presenterats av kommunen vid olika tidpunkter och än har vi inte sett slutet på det hela.
Vi berättar om det senaste förslaget, om den tänkta tidsplanen och en hel del annat.
Kaffe och fralla serveras som vanligt på våra möten. Välkomna, säger styrelsen!

Bilden togs häromdagen från damernas. Den som vill, kan ju se något symboliskt i motivet!

03 oktober 2010

Nya bud!


Så får vi återigen citera Helsingborgs Dagblad som lördagen 2 oktober skrev om hur planerna för Kallis ser ut för närvarande. Under torsdagen 30 september var styrelsen kallad till informationsmöte på stadsbyggnadsförvaltningen (sbf). En ny skiss var då framtagen och presenterades av arkitekten Jeppe Aagaard Andersen. Alla intressenter vid Gröningen bl.a. Kallisbadarnas intresseförening och Kanotklubben fick varsin tidpunkt för information. Synpunkter från oss, ska vara inlämnade till sbf i denna veckan.

Vi är i huvudsak positiva till den nya skissen, men utomhusytorna är för snålt tilltagna och har till och med krympt jämfört med tidigare förslag, säger vi i tidningsartikeln. Vi säger också där att vi vill ha badbryggor och relaxutrymme inomhus.

Det nya förslaget ser ljust och luftigt ut och är samtidigt både öppet och slutet. Men vi är rädda för att Kallis görs om till endast ett bastubad från att idag vara en mötesplats där man fikar, tar ett dopp i havet eller i bassängen, solar, umgås, bastar, motionerar, kan få massage m.m.

Placeringen av restaurangen vid Kallis har fått den placering som vi förespråkat.

Vi kan inte visa skissen ännu eftersom den inte är en offentlig handling.

I vår skrivelse kommer vi att ta upp fyra punkter; större utrymme, större bastu, önskemål om bryggor och relaxrum.

Styrelsen planerar ett medlemsmöte i oktober för att informera om alla turer som har förevarit.

12 september 2010

Efter kritiken - nytt förslag tas fram!I dagens Helsingborgs Dagblad kan vi läsa att kommunen backar om Kallis efter den starka kritiken inte minst från vår förening mot förslaget med bastu och brygga ut i havet. (Se tidigare artiklar i Kallis-bloggen.) Kallis-projektet ritas nu om och presenteras på nytt om några veckor. I tidningen säger stadsträdgårdsmästare Ole Andersson att det kommer att bli ett förslag som går Kallisbadarna väl till mötes. Det nya förslaget liknar förslaget som las fram förra hösten och som Kallisbadarna ställde sig positiva till då.

Planerarna har tagit med sig styrelsens förslag bl.a. om restaurangens placering.

Om allt går som det ska, startar projekteringen senare i höst. Det kan bli byggstart till våren och det nya Kallis kan stå klart nästa höst.

http://hd.se/helsingborg/2010/09/12/nytt-kallisforslag-tas-fram/

06 september 2010

Nya Kallis nu även med ytor på land!


Glada miner! Fr.v. Börje Paulsson och Christer Iggstrand från styrelsen samt Konrad Ek och Ole Andersson från Stadsbyggnadsförvaltningen på möte på Kallis.

Processen för det nya Kallis går vidare. Dialogen mellan föreningen och Ole Andersson och Konrad Ek på Stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter också. Vid styrelsens möte i slutet av augusti presenterade de en reviderad skiss av det som ska bli det nya Kallis. Det är nu tänkt att badet också ska få ytor på land - inte bara bestå av en brygga ut i havet och en bastu. Ett glädjande besked för Kallis-badarna! Det förra förslaget skulle bara ha gett en bastu med badmöjligheter och inte ett kallbadhus.


Skissen på det senaste förslaget från Stadsbyggnadsförvaltningen.

Styrelsen har också presenterat ett eget förslag med något större plats på land och en annan utformning av restaurangen. Hur det kan beaktas eller bakas in i det slutgiltiga förslaget vet vi inte ännu. Nu väntar vi på att få se arkitekten Jeppe Aasgaard Andersens nya förslag.

Någon tidplan för det nya Kallis har vi inte ännu. Vi vet således inte när Kallis ska rivas och inte heller när bygget ska starta. När planerna tagit form ska beslut tas i Stadsbyggnadsnämnden. Bygglov krävs, men inom ramen för befintlig detaljplan.


På mötet om Kallis 25 augusti fr.v. Chris Zetterberg, Hasse Nilsson, Börje Paulsson, Christer Iggstrand (något skymd), Konrad Ek, Ole Andersson och Elisabeth Ohlén.

14 augusti 2010

En ljuvlig dag på Kallis!


Sommarbild från 2010.

09 juli 2010

Synpunkter på Nya Kallis

Föreningen har skickat ett brev till kommunledning och projektledning med följande innehåll:

Vi som badar på Kallis är bedrövade över planerna på det nya badet Kallis. Det handlar om en 150-årig badkultur som delvis försvinner.

Under hösten 2009 presenterades tre förslag till ett nytt Kallis och området däromkring. De presenterades utförligt i Helsingborgs Dagblad. Stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän och stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson förordade speciellt ett av dem. Det var ett Kallis-förslag som folk gillade, som det stod i HD.

Vi var också mycket positiva till samma förslag och vi fick stor plats i HD för våra synpunkter. Vi samlade medlemmarna till ett möte och gick igenom förslaget. Vi är både kunniga och erfarna när det gäller kallbadhus och sammanställde efter mötet en hel del konkreta och kreativa synpunkter till förbättringar av förslaget, synpunkter som sändes till sbf (Ole Andersson)

I juni 2010, några dagar före kommunfullmäktigemötet 9 juni, fick vi ta del av ett helt annat förslag framställt av Kommunstyrelsens planeringsenhet 4 maj 2010. Vi blev mycket överraskade och såg att det var totalt annorlunda mot det vi sa ja till i höstas.

Vi anser att det nya förslaget "degraderar" Kallis från ett riktigt kallbadhus till enbart en bastuanläggning med brygga.

2.000 kvm utomhusyta på land har blivit till 240 kvm på en brygga. Vi vet att Kallis är nedgånget och inte restaurerats på många år, men att kasta ut kallisbadarna i havet känns otroligt orättvist och trist.

Vi kanske låter som bakåtsträvare som inte vill ha förnyelse eller utveckling, men vi är många som vill bevara de kvaliteter som Kallis har.

Vi tror inte att helsingborgarna är så angelägna om att få gå alldeles precis utmed vattnet varenda meter av stranden mellan Båthusgatan och Vikingstrand. Många helsingborgare uppskattar säkert även i fortsättningen att några hundra meter kan bevaras till ett traditionellt kallbadhus och ett tryggt inhägnat familjebad med några små pooler.

Ett plank som avskiljer Kallis från övriga stranden behöver ju inte heller se ut
som just ett plank. Det kan vara i form av badhytter eller annat som hör ihop med en strandmiljö. Flyttas dessutom motionshallen, som föreslås, blir det ju heller inga stora hus kvar på stranden.

Vi vet att Kallis är för stort - även om de 700 kvm utomhusmiljö på damernas är välfyllda en vacker sommardag. Vi tror att ni som planerar och tar beslut om Kallis, inte förstår att Kallis representerar en livsstil som gör och håller människor friska. Vi tror att ni inte förstår att Kallis är mångas paradis som ger livslust och glädje.

Vi representerar inte bara en liten förening utan alla badande på herr- och damsidan och inte minst på familjebadet.

Vi har blivit lovade samtal med sbf:s projektledare i augusti, men då handlar det nog bara om det förslag som nu finns.

Vi vill ha ett Kallis där åtminstone delar ligger på land och som kan ge lä, möjlighet till solbad och inte minst viktigt, avskildhet för nakenbaden.

Om Kallis ska likna t.ex. kallbadhuset i Båstad, då blir Kallis något helt annat än vad det är idag. Båstad är ett lyxigt badhus med hög inträdesavgift och är just en bastuanläggning med brygga. Ska Kallis i Helsingborg förvandlas till något sådant, var åtminstone ärliga med det!

Vi vill att ni omprövar planerna och inte bara ser till restaurangens placering och dess möjligheter till sundsutsikt. Hoppas inte att prestige lägger hinder i vägen för att ompröva planerna för Kallis!

Nya protester!

En hel del insändare och kommentarer har publicerats i HD och i Lokaltidningen där planerna för ett nytt Kallis kritiseras.

Några av kommentarerna:

"Samma kommunledning som vill öppna upp mot havet vid Kallis vill täppa till vid Tivoli, gamla Ångfärjestationen med " Saltkristallerna. Var ligger logiken?"

"BEDRÖVLIGT. HAR NI INTE FÖRÄNDRAT STAN TILL DET SÄMRE SÅ DET RÄCKER "

"Vad är det för dösnack av Peter Danielsson om att ska alla helsingborgare ska känna sig välkomna! Alla är väl välkomna till Kallis idag också. Är man villig att betala inträdet är det ju bara att gå in."

"Kallis, där det nu ligger, har funnits i över 100 år. Det förtjänar ett mer respektfullt hanterande än det vi idag ser hos Peter Danielsson och Ole Andersson"

"Dom anser tydligen att vi ska tränga ihop oss på en träbrygga där vi kommer att ligga som sardiner utan någon som helst möjlighet att förflytta oss utifrån solens läge."

"Nakenbaden besöks inte enbart av föreningens medlemmar utan har alltid kunnat besökas och besöks av alla som så önskar. Stränder finns det gott om i Helsingborg. Tillgången till nakenbad är det sämre med."

08 juli 2010

Vårdslöst om pengar!


Nu har även Lokaltidningen i Helsingborg skrivit om det nya Kallis. Peter Danielsson, det moderata kommunalrådet anser att Kallis bör jämnas med marken. "Kallbadhuset ligger som en skamfläck".
Dessutom säger han i tidningen (även i HD) att " Vi kan inte investera 25 miljoner bara för vissa" . Det där uttalandet är mycket vårdslöst och osant.
Så här är det. Kommunfullmäktige beslutade 9 juni i år om 25 milj till Kallis. Med Kallis menar politikerna och tjänstemännen hela området, alltså både badet och området runt Kallis.Själva badet, bastu och brygga utanför, kommer att kosta ca 9 milj kr. Kvar är alltså 16 milj som går till trädäck, bryggor, planteringar och gångvägar.

Så det handlar alltså inte om några 25 milj kr till kallbadhuset!

25 juni 2010

Gärna nytt men bra


Idag, lördag 25 juni, fick Kallisbadarna Intresseförening chansen att i en insändare i HD framföra sina synpunter om planerna på ett nytt Kallis.

Så här skriver vi:

"I Kallisbadarnas intresseförening kämpar vi för att få ett så bra Kallis som möjligt. Det betyder absolut inte att behålla det som är. Kallis är fult, nedslitet och för stort, men det har en hel del värden som är värda att slåss för. Att vara nakenbadare på Kallis idag betyder avskildhet, som är en trygghetsfaktor . Här finns lä från de många gånger kalla vindarna, det finns härliga ytor för solbad och bastu med möjlighet till vinterbad. Här är det enkelhet som gäller, inte flärd och lyx och det finns en samlingspunkt genom cafeterian. Det är det här som badarna värnar om, inte byggnaden i sig.

På en brygga rakt ut i i vattnet är det betydligt svårare att få lä, skydd mot insyn och tillräcklig plats för att kunna sola. Men vi är lovade en fortsatt dialog. Förhoppningsvis tar de, som planerar, vara på de värden som Kallis har idag och också de erfarenheter och den kunskap som vi har när det gäller kallbadhus.
Elisabeth Ohlén
sekr i Kallisbadarnas Intresseförening"

Presskonferens om det nya Kallis

Det moderata kommunalrådet Peter Danielsson presenterade förslaget till ett nytt Kallis-område på en presskonferens onsdagen den 23 juni. Det blev därmed ett politiskt utspel.


-Alla tre badhusen, Rååbaden, Kallis och Pålsjöbadet i Helsingborg ska få finnas kvar. Men vi ska värna om kopplingen mellan staden och vattnet och det ska inte finnas stora plank vid stranden som stör öppenheten. Det ska vara öppet, tillgängligt och enkelt, sa han.

-Det finns inga förutsättningar för att bevara Kallis som det är idag. Det är slitet och kan inte renoveras, sa han vidare. Vi bygger framtiden för Kallis med bastu och brygga ut i havet istället.


Planen för Kallis-området presenterades i Helsingborg Dagblad dagen efter.

Kallisbadarnas Intresseförening var också på plats på presskonferensen, men våra synpunkter kom inte fram på ett bra sätt i tidningen. Det såg istället ut som om vi vill ha ett bad enbart för vår lilla förening. Den som följt föreningens arbete förstår säkert att uttalandet i HD om att Kallis tas ifrån oss, var ett citat taget ur sitt sammanhang. Vi försökte istället tydligt tala om att vi är oroliga för att inte få lä och solplatser på bryggan. Ordnas inte det, blir det ju faktiskt ett helt annat bad. Det blir bara en bastu med badmöjligheter och inte ett Kallis. Dessutom är vi oroliga för att det ska mycket dyrare att komma in på badet.

Peter Danielssons uttalande om att man inte kan bygga ett bad för en liten förening och att det måste byggas ett bad för alla helsingborgare, håller vi givetvis med om. Men till Danielsson vill vi säga, att man inte ska tala förringande om små föreningar. Kallisbadarnas Intresseförening lyckades skapa en mycket stark opinion bland helsingborgarna mot det stora Spat och hotellet på Gröningen. Så blev det heller inget av med de planerna. Bra exempel på vad en liten förening kan åstadkomma.

Vi jobbar i alla fall oförtrutet vidare med att värna om de kvaliteter som Kallis har för att få de tillgodosedda i det nya Kallis.

Under presskonferensen, sa stadsträdgårdsmästare Ole Andersson, att det som presenterades bara var en skiss. Det finns fortfarande möjlighet att påverka och känna sig delaktig i utvecklingen, sa han.

Vi fick också en pratstund med den danske arkitekten Jeppe Aasgaard Andersen, som gjort skissen. Vi kunde då ivrigt och tydligt framföra våra åsikter.


Föreningens ordförande Hasse Nilsson, t.h. i samspråk med den danske arkitekten.

Överraskning!


Vi blev mycket överraskade i tisdags, tisdagen den 22 juni, då styrelsen fick information av Ole Andersson och Konrad Ek på Stadsbyggnadskontoret om hur det nya Kallis-området är tänkt att se ut. Det var något helt annat än det som presenterades i höstas och som vi kommenterade i Helsingborgs Dagblad som något mycket positivt. Det nya förslaget är också ritat av den danske arkitekten Jeppe Aagaard Andersen. Det skiljer sig enormt mycket från det första förslaget.

Planerarna har helt släppt tanken på ett landbaserat kallbadhus. Istället bygger man bastu där bastun ligger idag. Utanför bygger man en 25 meter lång brygga för nakenbadarna - rakt ut i havet. Bryggan är för vardera herr- och damavdelning 4 meter bred. Den yttersta delen är 5 meter bred. Avdelningarna skiljs åt med ett 2 meter högt plank. Bastudelen är ökad med 2 meter på bredden jämfört med nuvarande bastu.

Kolla på 7:an på ritningen - det är bastun. Utanför syns bryggan. Där siffran 12 står är idag damernas nakenbad. I det nya ska det här vara plats för allmänheten. Siffra 4 visar restaurangen.

Utmed stranden byggs ett trädäck som vid Järnvägsmännen och en restaurang i anslutning till Kallis-badet. Varför restaurangen ska ligga där och inte ett kallbadhus, är för att restaurangen ska ha vid utsikt över Sundet.

Familjebadet med gräsmatta och småpooler tas bort helt och ersätts av en lekdel i anslutning till trädäcket.

Det här är ett sätt att öppna stranden för alla helsingborgare, menar stadsträdgårdsmästare och projektledare Ole Andersson. Man kan jämföra det nya badet med Båstads nya kallbadhus, säger han.

Vi ombeds se det hela i ett större sammanhang och den här planen är enligt Andersson ekonomiskt realistisk.

I styrelsen var vi överens om att vi vill ha kvar en bit på stranden för att få skydd för vindarna och ha kvar värdefulla ytor för solbad. Vi tryckte starkt på detta. Men Andersson och Ek anser att nakenbadarna får en en bra plats med bastu och brygga ut i havet. Något egen cafeteria är det inte heller tal om inom badanläggningen.

I diskussion under tisdagsmötet lyssnade Andersson och Ek på våra synpunkter. De ska nu se hur man kan göra zoner för solare på bryggan och också se hur vindskydd och insynsskydd kan sättas upp. Vi blev lovade ett nytt möte i mitten av augusti.

Planerarna från stadsbyggnadskontoret var angelägna om att påpeka att detta inte är det slutgiltiga förslaget. Det kan vara framjobbat i september. Sen vidtar projekteringsarbete i fem/sex månader. Därefter blir det ett anbudsförfarande och efter att en entreprenör antagits, kan rivning och bygge sättas igång. Men eftersom Pålsjöbadet också ska byggas om, kommer en koordinering ske så att åtminstone ett av baden har öppet nästa sommar. Om det blir Kallis, startar inte själva bygget förrän 2012.

10 juni 2010

Nu blir det ett nytt Kallis!

Kommunfullmäktige i Helsingborg har nu tagit beslut om att bygga ett nytt Kallis nästa år. 25 miljoner kronor finns avsatta i budgeten för 2011. Ett nytt Kallis har debatteras hett i många, många år men nu finns det ett beslut på riktigt!

Styrelsen återkommer med kallelse till medlemsmöte så snart det finns information. Protokollet från kommunfullmäktigemötet igår 9 juni, är inte officiellt förrän efter 23 juni. Styrelsen ska dessutom informeras närmare av stadsbyggnadsförvaltningen om utformningen av det nya Kallis. Först därefter blir det medlemsmöte!

01 juni 2010

Fullmäktigemötet i radionKommunfullmäktiges möte den 9 juni om stadens budget och därmed Kallis framtid direktsänds i Närradion 99,2 MHz mellan kl 09.00 och 23.00.

31 maj 2010

Nytt Kallis?

Nu har kommunstyrelsen haft sitt sammanträde om stadens budget, där bland annat stadsbyggnadsnämndens förslag till ett nytt Kallis finns med. Protokollet från mötet ska justeras och är ännu inte offentligt.

Nu är det kommunfullmäktige som ska ta beslut om budgeten och det görs den 9 juni. Mötet är offentligt som alla kommunfullmäktigemöten och startar kl 09.00. Kallelse med handlingarna till kf-mötet finns att läsa på nätet under helsingborg.se från den 3 juni.

Under tiden fram till den 9 juni pågår en hel del budgetberedningar i olika grupperingar.

21 maj 2010

Beslutet närmar sig för det nya Kallis!


Nu väntar vi bara på beslut från den högsta ledningen om det ska bli något nytt Kallis eller inte! Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om sin budget 22 april och i den finns det nya Kallis med under rubriken Speciella projekt. 25 miljoner kronor äskas för 2011. Under 2010 kan planering och projektering kosta 2 miljoner.

Utbyggnaden av ett nytt kallbadhus involverar flera av stadens förvaltningen. Hur kostnaden ska fördelas blir en senare fråga.

Det blir alltså ett nytt Kallis under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar beslut. Kommunstyrelsen sammanträder om stadens budget 26 maj.

Själva byggarbetet avses att starta under 2011 så kanske är denna sommar den sista på vårt kära gamla Kallis!

20 maj 2010

Renovering pågår!


Ja, faktiskt pågår visst renoveringsarbete på Kallis. Ett nödvändigt sådant eftersom hytterna knappt kunde öppnas på rund av rostiga gångjärn. Arbete görs både på damernas (ovan) och herrarnas (nedan).

Snart sätter sommarsäsongen igång, men vi vet fortfarande inte hur framtiden för Kallis blir. Kanske kommer Nya Kallis upp i samband med kommunens investeringsbudget som presenteras nu i maj.


Och varför inte en närbild på de nya gångjärnen!!

09 maj 2010

Trappan på plats!

Hurra, trappan är på plats på damernas och med den brukar vårvärmen komma - tror vi! Så inte idag, 9 maj: 9 grader varmt, mulet, lite regn och 9 grader i vattnet!

Men kollar vi på vädret bakåt i tiden, kan vi se att det är stor variation år från år just den 9 maj.

Under förra året just den dagen var det också svalt, men året dessförinnan, 2008, var det full sommar. 9 maj 2007 var också sval, 12 grader och mulet. 2006 var det sommar och sol och till slut i vår lilla väderhistorik, 2005 konstaterar vi att var det som nu, 10 - 12 grader och regnigt.

Men lite kyla och regn motar inte bort "ute-stammisarna" för en fikastund. I ur och skur är de där, Ulla, Elisabeth, Gertrud och Lena. Berit höll i kameran, denna den 9 maj!


24 april 2010

Vår på Kallis


Aprilväder på Kallis. Kallt i vinden och riktigt varm i lä! Nu väntar vi på vårvärme och att trappan kommer på plats.

30 mars 2010

Glad Påsk från bastun!Glada damer i bastun på Kallis önskar alla Kallis-badare och alla andra en Glad Påsk! Välkomna hit - det finns plats för fler på detta trevliga bad!

28 mars 2010

Glad Påsk!Glad Påsk önskar styrelsen!

Tyvärr hålls inte Kallis öppet under påskhelgen mer än under en dag: Påskafton kl 10.00 - 14.00. Under Långfredagen, Påskdagen och Annandag Påsk är det stängt.
Styrelsen för Kallisbadarnas intresseförening har försökt att påverka öppettiderna för badet, men inte lyckats. Föreningen anser att badet ska vara öppet på helgdagar när folk i allmänhet är lediga och kan utnyttja badet.

11 februari 2010

Vinter på Kallis


Nytagen bild från herrarnas.

Det är väl det här som kallas vinterbad! Enligt DMI är det under nollan i vattnet i Sundet. -0,4 grader! Tack Hasse Nilsson för bilden!

25 januari 2010

Årsmötet har hållits

Årsmötet för Kallisbadarnas intresseförening hölls som planerat söndagen 24 januari.En av de viktiga punkterna på mötet, var att medlemmarna anser att informationsspridningen kan förbättras. Styrelsen försöker nu fånga upp adresser, mobilnummer och mail-adresser för att kunna nå så många som möjligt i framtiden.
Till ny medlem i styrelsen valdes Anders Öman. Fullständig förteckning av styrelsemedlemmar, se högerspalten.
Medlemsavgiften för 2011 fastställdes till 50 kr. Även för 2010 gäller 50 kr.

10 januari 2010

Årsmötet 2010

Kom ihåg årsmötet för Kallisbadarnas Intresseförening! Det hålls 24 januari kl 11.00. Som vanligt på Kallis. Kaffe och frallor serveras!