21 maj 2010

Beslutet närmar sig för det nya Kallis!


Nu väntar vi bara på beslut från den högsta ledningen om det ska bli något nytt Kallis eller inte! Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om sin budget 22 april och i den finns det nya Kallis med under rubriken Speciella projekt. 25 miljoner kronor äskas för 2011. Under 2010 kan planering och projektering kosta 2 miljoner.

Utbyggnaden av ett nytt kallbadhus involverar flera av stadens förvaltningen. Hur kostnaden ska fördelas blir en senare fråga.

Det blir alltså ett nytt Kallis under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar beslut. Kommunstyrelsen sammanträder om stadens budget 26 maj.

Själva byggarbetet avses att starta under 2011 så kanske är denna sommar den sista på vårt kära gamla Kallis!

0 Comments: