06 september 2010

Nya Kallis nu även med ytor på land!


Glada miner! Fr.v. Börje Paulsson och Christer Iggstrand från styrelsen samt Konrad Ek och Ole Andersson från Stadsbyggnadsförvaltningen på möte på Kallis.

Processen för det nya Kallis går vidare. Dialogen mellan föreningen och Ole Andersson och Konrad Ek på Stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter också. Vid styrelsens möte i slutet av augusti presenterade de en reviderad skiss av det som ska bli det nya Kallis. Det är nu tänkt att badet också ska få ytor på land - inte bara bestå av en brygga ut i havet och en bastu. Ett glädjande besked för Kallis-badarna! Det förra förslaget skulle bara ha gett en bastu med badmöjligheter och inte ett kallbadhus.


Skissen på det senaste förslaget från Stadsbyggnadsförvaltningen.

Styrelsen har också presenterat ett eget förslag med något större plats på land och en annan utformning av restaurangen. Hur det kan beaktas eller bakas in i det slutgiltiga förslaget vet vi inte ännu. Nu väntar vi på att få se arkitekten Jeppe Aasgaard Andersens nya förslag.

Någon tidplan för det nya Kallis har vi inte ännu. Vi vet således inte när Kallis ska rivas och inte heller när bygget ska starta. När planerna tagit form ska beslut tas i Stadsbyggnadsnämnden. Bygglov krävs, men inom ramen för befintlig detaljplan.


På mötet om Kallis 25 augusti fr.v. Chris Zetterberg, Hasse Nilsson, Börje Paulsson, Christer Iggstrand (något skymd), Konrad Ek, Ole Andersson och Elisabeth Ohlén.

0 Comments: