09 juli 2010

Synpunkter på Nya Kallis

Föreningen har skickat ett brev till kommunledning och projektledning med följande innehåll:

Vi som badar på Kallis är bedrövade över planerna på det nya badet Kallis. Det handlar om en 150-årig badkultur som delvis försvinner.

Under hösten 2009 presenterades tre förslag till ett nytt Kallis och området däromkring. De presenterades utförligt i Helsingborgs Dagblad. Stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän och stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson förordade speciellt ett av dem. Det var ett Kallis-förslag som folk gillade, som det stod i HD.

Vi var också mycket positiva till samma förslag och vi fick stor plats i HD för våra synpunkter. Vi samlade medlemmarna till ett möte och gick igenom förslaget. Vi är både kunniga och erfarna när det gäller kallbadhus och sammanställde efter mötet en hel del konkreta och kreativa synpunkter till förbättringar av förslaget, synpunkter som sändes till sbf (Ole Andersson)

I juni 2010, några dagar före kommunfullmäktigemötet 9 juni, fick vi ta del av ett helt annat förslag framställt av Kommunstyrelsens planeringsenhet 4 maj 2010. Vi blev mycket överraskade och såg att det var totalt annorlunda mot det vi sa ja till i höstas.

Vi anser att det nya förslaget "degraderar" Kallis från ett riktigt kallbadhus till enbart en bastuanläggning med brygga.

2.000 kvm utomhusyta på land har blivit till 240 kvm på en brygga. Vi vet att Kallis är nedgånget och inte restaurerats på många år, men att kasta ut kallisbadarna i havet känns otroligt orättvist och trist.

Vi kanske låter som bakåtsträvare som inte vill ha förnyelse eller utveckling, men vi är många som vill bevara de kvaliteter som Kallis har.

Vi tror inte att helsingborgarna är så angelägna om att få gå alldeles precis utmed vattnet varenda meter av stranden mellan Båthusgatan och Vikingstrand. Många helsingborgare uppskattar säkert även i fortsättningen att några hundra meter kan bevaras till ett traditionellt kallbadhus och ett tryggt inhägnat familjebad med några små pooler.

Ett plank som avskiljer Kallis från övriga stranden behöver ju inte heller se ut
som just ett plank. Det kan vara i form av badhytter eller annat som hör ihop med en strandmiljö. Flyttas dessutom motionshallen, som föreslås, blir det ju heller inga stora hus kvar på stranden.

Vi vet att Kallis är för stort - även om de 700 kvm utomhusmiljö på damernas är välfyllda en vacker sommardag. Vi tror att ni som planerar och tar beslut om Kallis, inte förstår att Kallis representerar en livsstil som gör och håller människor friska. Vi tror att ni inte förstår att Kallis är mångas paradis som ger livslust och glädje.

Vi representerar inte bara en liten förening utan alla badande på herr- och damsidan och inte minst på familjebadet.

Vi har blivit lovade samtal med sbf:s projektledare i augusti, men då handlar det nog bara om det förslag som nu finns.

Vi vill ha ett Kallis där åtminstone delar ligger på land och som kan ge lä, möjlighet till solbad och inte minst viktigt, avskildhet för nakenbaden.

Om Kallis ska likna t.ex. kallbadhuset i Båstad, då blir Kallis något helt annat än vad det är idag. Båstad är ett lyxigt badhus med hög inträdesavgift och är just en bastuanläggning med brygga. Ska Kallis i Helsingborg förvandlas till något sådant, var åtminstone ärliga med det!

Vi vill att ni omprövar planerna och inte bara ser till restaurangens placering och dess möjligheter till sundsutsikt. Hoppas inte att prestige lägger hinder i vägen för att ompröva planerna för Kallis!

0 Comments: