03 oktober 2010

Nya bud!


Så får vi återigen citera Helsingborgs Dagblad som lördagen 2 oktober skrev om hur planerna för Kallis ser ut för närvarande. Under torsdagen 30 september var styrelsen kallad till informationsmöte på stadsbyggnadsförvaltningen (sbf). En ny skiss var då framtagen och presenterades av arkitekten Jeppe Aagaard Andersen. Alla intressenter vid Gröningen bl.a. Kallisbadarnas intresseförening och Kanotklubben fick varsin tidpunkt för information. Synpunkter från oss, ska vara inlämnade till sbf i denna veckan.

Vi är i huvudsak positiva till den nya skissen, men utomhusytorna är för snålt tilltagna och har till och med krympt jämfört med tidigare förslag, säger vi i tidningsartikeln. Vi säger också där att vi vill ha badbryggor och relaxutrymme inomhus.

Det nya förslaget ser ljust och luftigt ut och är samtidigt både öppet och slutet. Men vi är rädda för att Kallis görs om till endast ett bastubad från att idag vara en mötesplats där man fikar, tar ett dopp i havet eller i bassängen, solar, umgås, bastar, motionerar, kan få massage m.m.

Placeringen av restaurangen vid Kallis har fått den placering som vi förespråkat.

Vi kan inte visa skissen ännu eftersom den inte är en offentlig handling.

I vår skrivelse kommer vi att ta upp fyra punkter; större utrymme, större bastu, önskemål om bryggor och relaxrum.

Styrelsen planerar ett medlemsmöte i oktober för att informera om alla turer som har förevarit.

0 Comments: