19 september 2009

Nytt Kallis välkomnas av styrelsen


Styrelsen för Kallisbadarnas Intresseförening har nu informerats av stadsträdgårdsmästare Ole Andersson om planerna för Kallis och området däromkring. Mötet hölls onsdagen 16 sept. Det finns tre förslag alla ritade av den danske arkitekten Jeppe Aagard Andersen. Ett av förslagen är helt utan kallbadhus. I det andra förslaget finns ett Kallis som är betydligt mindre än Kallis av idag. I det tredje förslaget finns en större byggnad för allehanda aktiviteter, som spa, gym, träning m. Helsingborgs Dagblad skrev om förslagen 11 september. Där kunde vi också läsa att Stadsbyggnadskontoret förespråkar den andra förslaget.

Vi tycker att den 150-åriga badkulturen ska tas till vara och att det är viktigt för badarna och helsingborgarna att det får finnas kvar ett kallbadhus här vid Gröningen. Styrelsen fastnade därför för det andra förslaget. Det här är ett förslag som säkert kan utvecklas till något riktigt bra för både helsingborgare och turister. Dessutom ser det ut som om det finns möjlighet till att expandera kallbadhusets område, t.ex. soldäcken, vid behov. Det ser också ut som om den gamla badkulturen kan bevaras i modern tappning.

Men det saknas ett café eller en mindre cafeteria i detta förslag. Caféet anser vi vara något av ett nav på badet och en mötesplats.

Ole Andersson menar att vi ska se förslaget som en idé. Hur planeringen ska gå vidare vet vi inte just nu, men även om stadsbyggnadskontoret har sagt sitt och förespråkar samma förslag som vi, ska ju politikerna säga sitt.

Vi har haft en bra dialog med planerarna hittills och vi hoppas givetvis att den fortsätter eftersom vi har mycket kunskap och erfarenhet av bad och badkultur att bidra med.

HD skrev om styrelsens synpunkter 18 september. En enkät om vad helsingborgarna tycker fanns med i tidningen 14 sept med rubriken: Kallisförslag som folk gillar. En ledare som handlar om både Kallis och Pålsjöbadet var införd i HD 12 september.
www.hd.se

0 Comments: