20 januari 2009

Årsmötet 2009

Kallisbadarnas intresseförening har nu hållit sitt årsmöte och det kan konstateras att styrelsen är densamma som förra året; Hasse Nilsson, ordf, Chris Zetterberg, Mikael Ryberg, Elisabeth Ohlén, Börje Paulsson, Christer Iggstrand och Kaj Sandberg. Anne Nilsson är adjungerad i styrelsen.

Årsavgiften både för både 2009 och 2010 fastställdes till 50 kr /år.

Mötet beslutade att fortsätta att kräva och föreslå förbättringar på Kallis, bland annat miljö- och kostnadsvänliga duschar, renovering av golv och hyttdörrar samt serviceinriktad sommarcafeteria. Förslagen och kraven ska framföras till Idrottsservice på Helsingborgs stads skol- och fritidsförvaltning, som är den instans som driver badet.
Årsmötesprotokoll 2009

0 Comments: