20 januari 2009

Verksamheten 2009

Årsmötet ebslutade att följande verksamhetsplan gäller:

Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med kontakter med stadens ledande politiker, tjänstemän, journalister och andra som kan ha med Kallis att göra för att föra fram föreningens synpunkter om kallbadhusets framtid. Dessutom att vid varje lämpligt tillfälle framföra vårt budskap:

Vi vill stärka och utveckla Kallis bad- och motionsanläggning så att den snart 150-åriga badkulturen bevaras i modern tappning!

Vi slåss inte för den nuvarande byggnaden i sig men för ett kallbadhus där de nuvarande funktionerna, ytorna, atmosfären och den social tryggheten byggs in. Vi slåss för en 150-årig badkultur! Det handlar om livsstil och friskvård.
Styrelsen kommer också att fortsätta med information via webben, www.kallisihelsingborg.blogspot.com.

Styrelsen kommer att fortsätta att påverka kommunens förvaltning, som driver Kallis, i frågor som rör drift och underhåll.

Medlemsmöten kommer att hållas vid behov.

0 Comments: