21 februari 2012

Stora fönster!

Redan nu ser man hur annorlunda det nya kallbadhuset blir mot det gamla. Se bara på de stora fönsterpartierna.
Här ses badhuset från söder. Grävskopan jobbar med handikappbadet. 

Här är restauranghuset - även det med jättestora fönster.

0 Comments: