29 januari 2011

Skiss på det nya Kallis

Så här kan Kallis komma att se ut enligt det förslag som nu bearbetas av projektgruppen. Första och andra skissen badet sett från herrsidan. Den tredje bilden sett från damsidan.

Planritningen visar bastudelen till vänster. Sen följer relaxrum, dusch, omklädningsrum och entrén längst till höger.


Styrelsen har försökt få till stånd någon form av uppehållsrum i badet, ett relaxrum. Det relaxrum, som är inritat i planen, är ett rum som är tänkt att användas i direkt anslutning till bastun och hålla ca 30 grader.

Styrelsen är övertygad om att ett fint och gemensamt uppehållsrum ger Kallis ett mervärde både den/de som ska driva badet och för badgästerna. Kallis ska ine bara vara en bastuanläggning utan fortsätta sin 150-åriga historia som en mötesplats.

0 Comments: