13 november 2011

Full rulle!


Bastubyggnaden vid Kallis växer för varje dag. Det är full rulle på bygget. Först ut ligger äventyrsgolfens bana där t.o.m. gräset ligger på plats.
På bilden nedan ses hur långt bygget av själva Kallis-byggnaden har kommit till dags dato. Byggnaden ska stå där man ser träkonstruktionen.

0 Comments: