20 januari 2012

Stålstommarna resta!


Stålstommarna för både badhuset och restaurangen är nu resta. Innerväggarna för badhuset har börjat muras upp med lecablock.

Nytt slutdatum för bygget är nu 10 maj. Bygget har ju ett mycket utsatt väderläge och dåligt "byggväder" är nu medtaget i tidsplanen.

0 Comments: