21 december 2008

Om föreningenKallis, Norra Kallbadhuset i Helsingborg och dess framtid har diskuterats i många år.

Här finns Kallisbadarnas intresseförening, som vill stärka och utveckla Kallis bad- och motionsanläggning så att den snart 150-åriga badkulturen bevaras i modern tappning. Dessutom kämpar föreningen för att badhusanläggningen ska överleva in i framtiden.

Föreningen bildades 2000 för att ta till vara badarnas och motionärernas intressen.

Föreningen är enligt stadgarna religiöst och politiskt obunden och öppen för alla som är beredda att ställa upp på föreningens motiv. För närvarande har vi ca 200 medlemmar.

Medlemsavgiften som beslutades vid årsmötet i januari 2008 är 50 kr. Fler medlemmar behövs!

0 Comments: